DANH SÁCH DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG 

 

DANH SÁCH DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG
(Tổng hợp đến 30/10/2014)

TT
Số GCNĐT
Ngày cấp lần đầu
Tên dự án/
doanh nghiệp
Ngành, lĩnh vực
Hình thức
đầu tư
Nước
đăng ký
Vốn Đăng ký thực hiện dự án (1.000 USD)
Vốn Điều lệ (1.000 USD)
Tình trạng dự án
Ghi chú
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
I. Đầu tư trong khu công nghiệp
 
 
 
 
 
 
 
I KCN Chơn Thành I
 
 
 
 
 
 
 
I KCN Chơn Thành II
 
 
 
 
 
 
 
1
03/GP-BP
20/01/2005
Công ty TNHH IsoTECH Việt Nam - Bỉ
Sản xuất panel cách nhiệt, cửa và cửa sổ các loại
Liên doanh
Bỉ - Việt Nam
2,400
2,400
Tạm ngưng hoạt động
 
 
II. KCN Minh Hưng - Hàn Quốc
 
 
 
 
 
 
2
17/GP-BP
3/4/2006
Công ty TNHH Jin Yung
 Vina
Sản xuất quần áo, túi xách
100% vốn đầu
tư nước ngoài
Hàn Quốc
2,060
2,060
Tạm ngưng hoạt động
DN thông báo tạm ngưng SX hết năm 2013, đầu năm 2014 sẽ hoạt động lại (Chỉ tạm ngưng SX, khối HC, VP vẫn lầm việc)
 
3
442023000056
13/5/2008
Công ty TNHH Vina Kum Kang Cen Tech (Hàn Quốc)
SX thiết bị đo nhiệt độ, lắp ráp máy làm lạnh
100% vốn đầu
tư nước ngoài
Hàn Quốc
2,000
1,200
Tạm ngưng hoạt động
Đang làm thủ tục giải thể
 
4
442043000047
23/7/2012
Công ty TNHH D&D Korea Vina
nhà máy sản xuất găng tay và vật dụng gia đình
100% vốn đầu
tư nước ngoài
Hàn Quốc
1,000
500
 
 
 
Tổng trong KCN - KKT
 
 
 
7,460
6,160
 
 
 
II. Đầu tư ngoài khu công nghiệp
 
 
 
 
 
 
 
1
44.1023.000012
14/5/2009
Cty TNHH Nhiên liệu sinh học Phương Đông
SX ethanol
Việt Nam-Nhật
 
101,500
34,500
Tạm ngưng hoạt động
 
 
2
44.1043.000022
2/8/2010
Cty TNHH khí công nghiệp Messer Bình Phước
SX khí CO2, đá khô
100% vốn đầu
tư nước ngoài
Đức
8,000
8,000
Tạm ngưng hoạt động
 
 
Tổng ngoài KCN
 
 
 
109,500
42,500
 
 
 
Tổng số (Trong + Ngoài KCN)
 
 
 
116,960
48,660
 
 
 
 
 
Nguồn: P.KTĐN Sở, Người đăng: T.An