Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2017 đến 28/02/2017 tại địa bàn huyện Lộc Ninh 

DANH SÁCH

Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2017 đến 28/02/2017 tại địa bàn huyện Lộc Ninh

 
STT Tên DN Địa chỉ Mã số Ngày cấp Vốn Đăng ký Người đại diện pháp luật Số điện thoại Lĩnh vực
1 CTY TNHH MTV TM DV HUY HiẾU 06, TỔ 7, Ấp 4, XÃ LỘC THÁI, HUYỆN LỘC NINH 3801140396 17/01/2017 1.900 HOÀNG NGỌC TRẦN HUY 0942564664 TM
2 CTY TNHH MTV XD TẤN TRƯỜNG Ấp bù núi, XÃ LỘC TẤN, HUYỆN LỘC NINH 3801140519 20/01/2017 15.000 NGUYỄN MINH ĐỨC 0938128865 XD
3 CTY TNHH CHĂN NUÔI NGỌC ÂN Ấp bù búi, XÃ LỘC TẤN, HUYỆN LỘC NINH 3801139746 01/05/2017 20.000 TÔ THANH TuẤN 0935.628.865 TM
4 CTY TNHH MTV XD HOÀNG PHÁT LỘC NINH 100, QL 13, KP NINH THỊNH, TT LỘC NINH, HUYỆN LỘC NINH 3801141304 14/02/2017 15.000 LÊ THỊ CHẤN 0965850811 XD
5 CTY TNHH MTV XD 76 Ấp 2, XÃ LỘC ĐiỀN, HuYỆN LỘC NINH 3801141135 13/02/2017 2.000 HỒ VĂN QUY 0913977157 XD
6 CTY TNHH CHĂN NUÔI VẠN TẤN PHÁT Ấp 8B, XÃ LỘC HÒA, HUYỆN LỘC NINH 3801140910 02/08/2017 20.000 NGUYỄN THỊ TÌNH 0935628865 TM

Người đăng: Phông