Thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trung tâm hành chính huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước 
Căn cứ Quyết định 2340/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND huyện Lộc Ninh về việc Phê duyệt điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Đô thị- trung tâm hành chính- Thương mại- Dịch vụ - Dân cư huyện Lộc Ninh.
Với trụ sở cũ đang làm việc được xây dựng từ những năm 1980 nay đã xuống cấp, mặc dù được sửa chữa nhiều lần nhưng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác vẫn không đảm bảo.
Xây dựng Trung tâm hành chính mới của huyện theo hướng hiện đại để đảm bảo hoạt động của hệ thống chính trị huyện được thông suốt. Vì hiện nay các cơ quan, ban ngành của huyện được bố trí rải rác, rời rạc riêng biệt trong khu vực rộng lớn. Vì vậy xây dựng Trung tâm hành chính là việc làm hết sức cần thiết.
 
 Các công trình xây dựng của huyện phải có phương án thiết kế kiến trúc đáp ứng được các yêu cầu sử dụng hợp lý; kiến trúc hiện đại, giàu bản sắc; thân thiện với môi trường và mang tính bền vững. Bên cạnh đó phải phù hợp công năng, tạo môi trường làm việc chính quy, hiện đại cho cán bộ công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
Các công trình xây dựng giải quyết nhu cầu về diện tích làm việc, sinh hoạt, kho lưu trữ và các phòng chức năng. Tổ chức các sự kiện, hội họp quy mô cấp huyện, cấp tỉnh đồng thời đáp ứng nhu cầu đón tiếp khách trong nước và quốc tế đến làm việc với huyện.
Lập nhiệm vụ thiết kế với những nội dung yêu cầu cơ bản nêu trên là đề bài cho các đơn vị tư vấn tham gia thi tuyển phương án kiến trúc, trên cơ sở đó lựa chọn được phương án tối ưu để lập dự án đầu tư xây dựng là yêu cầu bắt buộc và rất cần thiết.
Trên cơ sở yêu cầu đó, UBND huyện Lộc Ninh tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình “Xây dựng trung tâm hành chính huyện Lộc Ninh” với thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức thi cụ thể như sau:
1. Thời gian và địa điểm nhận sản phẩm dự thi:
- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia dự thi nộp sản phẩm dự thi kể từ ngày công bố cuộc thi đến 17h00 ngày 19/01/2021theo địa chỉ tại Khoản 5 Phần I.
- Sau 17h00 ngày 19/01/2021, Ban tổ chức sẽ chốt danh sách các tổ chức, cá nhân dự thi.
- Các tổ chức, cá nhân đã tham gia dự thi khi muốn thay đổi tư cách (thay đổi tên, thành lập liên danh mới ...), nội dung (sản phẩm) dự thi phải gửi lại Ban tổ chức cuộc thi trước thời hạn cuối cùng nộp bài dự thi.
Tài liệu cung cấp cho các đơn vị đăng ký dự thi:
a) Các văn bản:
- Quy chế thi tuyển;
- Yêu cầu nhiệm vụ thiết kế;
- Các văn bản khác có liên quan.
b) Bản đồ và hồ sơ:
- Bản đồ vị trí và hiện trạng khu đất.
- Một số hình ảnh khu vực.
- Các thông tin liên quan (nếu có).
c) Ghi chú:
- Quy chế thi tuyển, nhiệm vụ thiết kế, bản đồ hiện trạng khu đất sẽ được gửi trước cho các đơn vị tư vấn qua đường email.
- Tất cả các tài liệu chính thức của cuộc thi sẽ được Ban tổ chức cung cấp bản in và file lưu trên đĩa CD ROM tại buổi họp công bố cuộc thi.
- Đối với các đơn vị ở xa không đến dự buổi họp công bố cuộc thi có thể đề nghị Ban tổ chức gửi tài liệu bằng đường bưu điện (không khuyến khích).
 

 

3. Yêu cầu về sản phẩm dự thi:

 

3.1.  Nguyên tắc chung:
- Không giới hạn các nội dung minh hoạ cho phương án dự thi;
- Ngôn ngữ sử dụng trong toàn bộ sản phẩm dự thi và các bản thuyết minh là Tiếng Việt, các ngôn ngữ khác không được sử dụng trong việc thể hiện trên bất kỳ bản vẽ và thuyết minh nào;
- Đơn vị đo lường sử dụng trong sản phẩm dự thi bắt buộc phải theo hệ thống mét (meter);
- Bản vẽ thể hiện tỷ lệ thu nhỏ trên khổ giấy A3 đóng cuốn và đúng tỷ lệ trên khổ giấy A1 hoặc A0 bồi trên tấm cứng với số lượng không hạn chế;
- Hình thức thể hiện: Các ký hiệu màu sắc theo quy ước của bản vẽ thiết kế kiến trúc;
 

 

- Mỗi đơn vị hoặc cá nhân tham gia dự thi được thể hiện ít nhất 01 phương án, tối đa 03 phương án cho từng phần hoặc cả 02 phần thi.

 

3.2. Nguyên tắc cụ thể:
Nhiệm vụ thiết kế và Quy chế thi tuyển được lập chung cho công trình: Trung tâm hành chính huyện Lộc Ninh (theo sơ đồ đất) được thể hiện trong 01 hồ sơ, các tổ chức và cá nhân dự thi có thể thực hiện từ 01 đến 03 phương án.
3.3. Yêu cầu về khối lượng và chất lượng sản phẩm:
Sản phẩm nộp đảm bảo nguyên tắc ẩn danh, gồm:
a) Bản vẽ:
Bản vẽ phương án được thể hiện trên khổ giấy A1 hoặc A0 và in thành 01 bộ (bao gồm 02 hạng mục) nộp cho BTC thể hiện được các nội dung sau:
- Tỷ lệ 1/100-1/200 (tùy theo thành phần và bố cục bản vẽ, nhưng phải đảm bảo nhìn rõ, thể hiện đầy đủ ý tưởng kiến trúc và yêu cầu kỹ thuật) kèm theo một số chi tiết có tỷ lệ lớn hơn;
- Các bản vẽ phải thể hiện được những nội dung tối thiểu sau: Đề xuất ý tưởng kiến trúc, thể hiện được các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và các góc phối cảnh của công trình;
- Các bản vẽ thiết kế kết cấu, kỹ thuật, công nghệ: Trong trường hợp phương án thiết kế kiến trúc đòi hỏi phải sử dụng đến các kết cấu đặc biệt (chiều dài, chiều cao, nhịp, ...), các vật liệu hoặc các giải pháp kỹ thuật đặc biệt thì hồ sơ dự thi phải có các bản vẽ mô tả phương án thiết kế kết cấu chính đối với các kết cấu đặc biệt; các hệ thống kỹ thuật hoặc công nghệ đặc biệt. Trường hợp không cung cấp được các bản vẽ đó thì phải cung cấp các tài liệu khác hoặc chỉ ra các công trình tương tự để chứng minh tính khả thi của giải pháp thiết kế kiến trúc đã đề xuất.
- Các bản vẽ hoặc sơ đồ để minh họa các nội dung: Dây chuyền công năng; Sơ đồ tổ chức giao thông; Thông gió; Chiếu sáng; Cách nhiệt.
- Bản vẽ phải được đánh số thứ tự trên khung tên của mỗi bản vẽ. Đơn vị dự thi cần ghi mã dự thi của mình trên khung tên của mỗi bản vẽ, cao 2cm, trên phía góc trái của panô. Đơn vị dự thi nào ghi tên công ty hoặc nhóm nghiên cứu của mình trên khung tên của bất kỳ bản vẽ nào trong số các bản vẽ sẽ bị loại.
- Khuyến khích mô hình hay trình chiếu bằng video clip giới thiệu giải pháp thiết kế kiến trúc và tổ chức không gian cảnh quan.
b) Thuyết minh:
Các đơn vị dự thi phải nộp bản mô tả đề xuất thiết kế của mình, báo cáo thuyết minh phải có mã đăng ký dự thi in đậm ở góc trên cùng bên phải của tài liệu và bỏ vào phong bì có độ dài vừa đủ và phải mô tả rõ ràng về định hướng thiết kế tổng quan, chi tiết các thành phần và ý nghĩa của thiết kế, những đóng góp cho hệ thống không gian chung của khu vực đảm bảo các yếu tố hài hoà, thân thiện với môi trường và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cần thiết.
c) Mô hình và phim minh hoạ:
- Khuyến khích các đơn vị thực hiện mô hình và phim minh hoạ;
d)Đề xuất tài chính:
Đề xuất tài chính là dự toán chi phí thực hiện các bước thiết kế tiếp theo (trong trường hợp phương án thiết kế được lựa chọn), gồm:
- Tổng mức đầu tư xây dựng công trình (chi phí xây dựng, thiết bị, QLDA, TV, chi phí khác, dự phòng).
- Chi phí lập thiết kế cơ sở.
- Chi phí lập dự án đầu tư.
- Chi phí lập thiết kế kỹ thuật.
- Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công...
Dự toán chi phí thực hiện các công việc tư vấn trên có thể tính thành một khoản tiền trọn gói hoặc tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị dự toán công trình xây dựng hoặc đơn giá tính trên một đơn vị diện tích xây dựng.
 
Các thông tin khác (quy chế thi, nhiệm vụ thiết kế, …), mời các tổ chức, cá nhân quan tâm nhắp tải tài liệu kèm theo dưới đây:
Liên hệ để được giải đáp vướng mắc: Ông Phạm Liêm Khiết số ĐT: 0916092233
 
Nguồn: BQLDA huyện Lộc Ninh.
Người đăng: Phông