Đoàn công tác tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) thăm, làm việc tại Bình Phước