ĐỊNH HƯỚNG PHÁT T RIỂN CỤM CN ĐẾN 2015, TẦM NHÌN 2020
 
Các cụm công nghiệp:
 
Tập trung thu hút các ngành, nghề chế biến nông lâm sản, công nghiệp tiêu dùng, cơ khí.
Stt
Tên
Địa điểm
Tổng diện tích (ha)
Diện tích, ha
2006 -2010
2011-2015
2016-2020
I
Huyện Đồng Phú
 
100
0
50
50
1
Cụm CN Tân Phước
Xã Tân Phước
50
 
 
50
2
Cụm CN Thuận Phú
Xã Thuận Phú
50
 
50 
 
II
Huyện Bù Đăng
 
280
60
90
130
3
Cụm CN Minh Hưng
Xã Minh Hưng
160
 60
50
50
4
Cụm CN Nghĩa Trung
Xã Nghĩa Trung
40
 
 40
 
5
Cụm CN Đức Liễu
Xã Đức Liễu
50
 
 
50
6
Cụm CN Thọ Sơn
Xã Thọ Sơn
30
 
 
30
III
Huyện Phước Long
 
345
84
141
120
7
CCN Nam Bình Tân
Xã Bình Tân
93
42
51
 
8
CCN Mỹ Lệ
Xã Long Hưng
42
 42
 
 
9
CCN Phú Nghĩa
Xã Phú Nghĩa Hưng
50
 
 
50
10
CCN Đa Kia
Xã Đa Kia
100
 
50
50
11
CCN Đồng Tháp
Xã Phước Tín
60
 
40
20
IV
Huyện Bù Đốp
 
130
0
80
50
12
CCN Phước Thiện
Xã Phước Thiện
100
 
50
50
13
CCN Thanh Hòa
Xã Thanh Hòa
30
 
30
 
V
Huyện Bình Long
 
120
0
70
50
14
CCN Thanh Bình
Xã Thanh Bình
100
 
50
50
15
Cụm CN Việt Phương
Ngã 3 xe tăng, xã An Phú
20
 
20
 
VI
Huyện Lộc Ninh
 
84
0
44
40
16
Cụm CN Xã Lộc Hiệp
Xã Lộc Hiệp
44
 
44
 
17
Cụm CN Lộc Thành
Xã Lộc Thanh
40
 
 
40
Tổng cộng:
1.059
144
475
440
 
Nguồn: UBND tỉnh Bình Phước(theo quyết định số 50/2008/QĐ-UBND Ngày 22 tháng 8 năm 2008)    
Người đăng: N Đ Ngãi