• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử 
 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/2/2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển...

Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước và Tháng tiêu dùng số năm 2023 với chủ đề “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo... 
 Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước năm 2023: “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”.

Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
TUYÊN TRUYỀN CUỘC THI “TÌM HIỂU LUẬT THANH NIÊN, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ SÁNG KIẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM... 
Hưởng ứng Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyên truyền  cuộc thi “Tìm hiểu Luật Thanh niên, cải cách hành chính và sáng kiến cải cách hành...

Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)