Kích cầu để HTX phát triển 
 Thời gian qua, Bình Phước đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) phát triển. Thông qua Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, 16 HTX ở các xã nông thôn...
Chi tiết >>>

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức được biết một số thay đổi về mẫu đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020...

Chi tiết >>>
Quy định mới về báo cáo thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công 
 Từ 5/4/2021, các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm theo mẫu mới do Bộ Tài chính mới ban...
Chi tiết >>>
Những thủ tục về thuế và đất đai được thực hiện online 
 Những thủ tục về thuế và đất đai được thực hiện online
Chi tiết >>>
Thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trung tâm hành chính huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước 
Căn cứ Quyết định 2340/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND huyện Lộc Ninh về việc Phê duyệt điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Đô thị- trung tâm hành chính- Thương mại- Dịch vụ - Dân cư huyện...
Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)