Tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh đến 28/02/2013.
Tính đến 28/02/2013, toàn tỉnh có 209 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 24.913 tỷ đồng. Tổng diện tích đất sử dụng là 31.293 ha.


Chi tiết >>>
Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư từ năm 2007-31/8/2012

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Từ năm 2007 đến 31/8/2012)

Chi tiết >>>
Tình hình hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài ở ngoài trong các khu công nghiệp, khu kinh tế đến tháng 8/2012

TÌNH HÌNH DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU HOA LƯ

(Thống kê đến tháng 8/2012)
Chi tiết >>>
Tình hình hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài ở ngoài các khu công nghiệp đến tháng 8/2012

TÌNH HÌNH DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP

(Thống kê đến tháng 8/2012)

Chi tiết >>>
Tình hình hoạt động các dự án trong lĩnh vực thủy điện trong năm 2009
Năm 2009, tổng số dự án trong lĩnh vực thủy điện có 12 dự án, trong đó:
- Dự án đã vận hành: 01 dự án.
- Các dự án đang triển khai thi công: 04 dự án.
- Các dự án UBND tỉnh thuận chủ trương cho khảo sát lâp báo cáo xin phép đầu tư: 03 dự án.
- Các dự án UBND tỉnh thuận chủ trương cho khảo sát: 03 dự án.


Chi tiết >>>
Tư vấn mua hàng chonmuachuan, decor đồng hồ treo tường,
Vận tải, bán cigar hanos, dịch vụ vận chuyển, gia công chữ inox vàng, thabet one , https://simdaiphat.vn/ giá rẻ, decor đồng hồ treo tường, xổ số miền trung, trực tiếp bóng đá

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)