Giá đất năm 2017 
Ngày 22/12/2016, UBND tỉnh Bình Phước ban hành quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017.
 

Xem và tải Quyết định tại đây: Quyết định

Chi tiết >>>
Giá đất năm 2016 
Ngày 22/12/2015, UBND tỉnh Bình Phước ban hành quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2016.
 

Xem và tải Quyết định tại đây: Quyết định

Chi tiết >>>
Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 
Ngày 19/12/2014, UBND tỉnh Bình Phước ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 tại Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND. Tại Quyết định, từng huyện...

Chi tiết >>>
Khung giá các loại rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015 
 

Ngày 05/02/2015, UBND tỉnh Bình Phước đã Ban hành Quy định khung giá các loại rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước tại Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND. Tại Quyết định, từng...

Chi tiết >>>
Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014 
Ngày 20/12/2013, UBND tỉnh Bình Phước ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND. Tại Quyết định, từng huyện - thị được quy định đơn giá khác nhau.
Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)