Bản in     Gởi bài viết  
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 01 năm 1997 theo Quyết định số 56/QĐ-UB ngày 06/01/1997 của UBND tỉnh Bình Phước.
I. Giới thiệu tổng quan:
Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Số 626, QL14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Số điện thoại:    0271.3879253
Số Fax:            0271.3888895
II. Lịch sử hình thành và phát triển của Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Bình Phước:
 
Bình Phước là một tỉnh miền núi nằm ở phía Tây vùng Đông Nam Bộ, phía Đông giáp tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai, phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và Campuchia, phía Nam giáp tỉnh Bình Dương và phía Bắc giáp tỉnh Đắk Nông và Campuchia. Qua quá trình hình thành và phát triển, đến nay tỉnh Bình Phước có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 03 thị xã và 07 huyện: Thị xã Đồng Xoài, thị xã Phước Long, thị xã Bình Long và các huyện Đồng Phú, Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Bù Đăng.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 01 năm 1997 theo Quyết định số 56/QĐ-UB ngày 06/01/1997 của UBND tỉnh Bình Phước.
 
Về tình hình bộ máy biên chế của Sở: Khi vừa mới thành lập tổng số công chức, viên chức và người lao động (CC,VC-NLĐ) của Sở là 21 người được phân bố tại 05 phòng ban. Qua quá trình kiện toàn bộ máy tổ chức, đến nay hệ thống phòng ban của Sở gồm 09 phòng ban và 01 đơn vị trực thuộc với tổng số CC,VC-NLĐ của Sở là 59 người, trong đó có 07 kỹ sư Xây dựng, 25 cử nhân Kinh tế, 04 cử nhân Luật, 08 đại học khác, 01 cao đẳng, 04 hợp đồng lao động 68.
 
Là một ngành có tầm quan trọng của tỉnh. Với chức năng, nhiệm vụ được giao:
Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi Chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.
 
III. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước qua các thời kỳ:
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 01năm 1997. Lãnh đạo của đơn vị qua các thời kỳ bao gồm:
1. Chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Ông Phạm Văn Tòng – Sinh năm 1956 (thời gian giữ chức vụ từ 01/1997 -  01/2004).
- Ông Vũ Thành Nam – Sinh năm 1956 (thời gian giữ chức vụ từ 01/2004 đến ngày 31/12/2015).
- Ông Võ Sá – Sinh ngày 06/06/1963 đang giữ chức vụ (thời gian giữ chức vụ từ ngày 10/12/2015).
2. Chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Ông Hồ Văn Hữu – Sinh năm 1956 (thời gian giữ chức vụ từ tháng 01/1997 đến năm 2000).
- Ông Nguyễn Anh Hoàng – Sinh năm 1960 (thời gian giữ chức vụ từ 2000 đến năm 2008).
- Ông Nguyễn Thanh Bình – Sinh năm 1964 (thời gian giữ chức vụ từ 2004 đến năm 2009).
- Ông Phan Văn Quý – Sinh năm 1953 (thời gian giữ chức vụ từ năm 2008 đến 31/5/2013).

- Ông Nguyễn Thanh Bình – Sinh năm 1964 (thời gian giữ chức vụ từ 2011 đến tháng 11/2015).

- Ông Lê Tấn Nam - Sinh năm 1976 đang giữ chức vụ (thời gian giữ chức vụ từ ngày 03/9/2013 đến tháng 06/2017).

- Bà Phan Thị Kim Oanh - Sinh năm 1979 đang giữ chức vụ (thời gian giữ chức vụ từ ngày 03/9/2013 đến tháng 12/2017).

- Ông Huỳnh Văn Minh - Sinh năm 1974 đang giữ chức vụ (thời gian giữ chức vụ từ ngày 24/8/2016).

- Ông Vương Đức Lâm - Sinh năm 1960 đang giữ chức vụ (thời gian giữ chức vụ từ ngày 23/6/2017 (Theo QĐ số 1528 của UBND tỉnh) đến ngày 31/8/2020).

Người đăng: Phông

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)