Bản in     Gởi bài viết  
Sơ đồ Website Sở Kế hoạch và Đầu tư 
* TRANG CHỦ             * CÁC CƠ QUAN QLHCNN                  * SƠ ĐỒ WEBSITE                    * ENGLISH

 

* BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH

 

* THÔNG TIN CHUNG

Tin tức sự kiện

KT-XH tỉnh Bình Phước

Báo cáo KT-XH định kỳ

KH phát triển KT-XH hàng năm

KH phát triển KT-XH 5 năm

* XÂY DỰNG CƠ BẢN

Dự án chuẩn bị đầu tư

Dự án được phê duyệt

Dự án có kế hoạch thực hiện đầu tư

Đang thực hiện đầu tư đã được bố trí vốn

Đang thực hiện đầu tư chưa được bố trí vốn

Đã được bố trí vốn mà chưa thưc hiện

Dự án đã hoàn thành

* THÔNG TIN DOANH NGHIỆP TỪ CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thông tin thông báo doanh nghiệp cần biết

Doanh nghiệp đang hoạt động

DN tại địa bàn thị xã Đồng Xoài

DN tại địa bàn huyện Đồng Phú

DN tại địa bàn thị xã Bình Long

DN tại địa bàn huyện Chơn Thành

DN tại địa bàn huyện Hớn Quản

DN tại địa bàn thị xã Phước Long

DN tại địa bàn huyện Bù Gia Mập

DN tại địa bàn huyện Bù Đăng

DN tại địa bàn huyện Lộc Ninh

DN tại địa bàn huyện Bù Đốp

Doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động

Doanh nghiệp giải thể

Doanh nghiệp bị thu hồi giấy CNĐKKD

Doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính

* ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Thông tin về đầu tư nước ngoài

Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư

Dự án thu hồi giấy CNĐT và giải thể

* THU HÚT ĐẦU TƯ

Giới thiệu tìm năng và cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh

Các chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư

Chính sách

Lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư

Thời gian giải quyết thủ tục đầu tư

Các dự án thu hút đầu tư đã và đang thực hiện

Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh

Văn bản pháp quy liên quan

* QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh, huyện - thị

Quy hoạch ngành, lĩnh vực

Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch khu kinh tế, TTTM

* CÔNG TÁC ĐẤU THẦU

Loạt bài về đấu thầu EPC

Kế hoạch đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Danh sách nhà thầu thực hiện tốt

Danh sách nhà thầu vi phạm

* GIỚI THIỆU SỞ KH&ĐT

Tổ chức bộ máy

Chức năng, nhiệm vụ của Sở KH&ĐT

Chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban trực thuộc

Ban biên tập, quy chế hoạt động cổng thông tin

* THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ KH&ĐT

* TỦ SÁCH PHÁP LUẬT

* TRA CỨU TRẠNG THÁI HỒ SƠ BỘ PHẬN MỘT CỬA

* ĐỐI THOẠI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP

* Liên kết Website

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)