Bản in     Gởi bài viết  
CÔNG BỐ CHUẨN HÓA QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG, TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC 
Ngày 29/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Ký ban hành Quyết định số 1557/QĐ-UBND về việc công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành kế hoạch và đầu tư được tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm phục vụ hành chính công, tại ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh bình phước.

 

 Chi tiết Quyết định Số 1557/QĐ-UBND.
[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)