Bản in     Gởi bài viết  
Danh mục dự án đầu tư trong nước bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 7/2014 - tỉnh Bình Phước 

STT

Tên Dự án

Chủ đầu tư

Số GCNĐT/ GPĐT

Ngày cấp

Địa điểm thực hiện

Số QĐ thu hồi của UBND tỉnh

Lý do thu hồi

1

Chăn nuôi heo

Công ty TNHH Tín Phát

44.121.000125

23/7/2010

Số 68, Tổ 2, ấp 6, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản

1693/QĐ-UBND ngày 06/8/2014

Công ty bị xóa tên trong sổ đăng ký doanh nghiệp do dự án kinh doanh không đảm bảo vệ sinh.

Công ty không triển khai dự án, vi phạm Khoản 2, điều 64 Luật Đầu tư 2005

 

 Nguồn: P.KTĐN Sở; Người đăng: T.An

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)