Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động cập nhật từ 01/01/2015 đến 30/6/2015 

 

 Danh sách doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động cập nhật từ 01/01/2015 đến 30/6/2015

 
STT Tên DN Địa bàn Thông báo số Thời điểm tạm ngưng Lý do Hoạt động kinh doanh trở lại
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN          
1 DNTN Đặng Thịnh Số 162 đường 6/1, phường Long Thủy, Tx.Phước Long 01/dntn 15/01/2015-15/12/2015 Kinh doanh thua lỗ  
2 DNTN Xuân Mai Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, H.BGM 01/TB-DNTN 01/02/2015-01/02/2016 Khó khăn về tài chính lần 2
3 DNTN Tiến Vân Đội 1, ấp Phước tân, xã Tân Phước, H.Đồng Phú 01//tb-cty 29/01/2015-31/12/2015 Chưa đủ vốn để hoạt động  
4 DNTN Long Phú Kp.Bàu Ké, TT.Tân Phú, H.Đồng Phú Jan-15 01/02/2015-01/02/2016 Doanh nghiệp kinh doanh không có lãi  
5 DNTN Hoàng Linh Số 14 Lê Duẩn, F.Tân Phú, Tx.Đồng Xoài 01/2015/tb-dn 30/01/2015-31/12/2015 Kinh doanh không lãi  
6 DNTN Hòa Vinh AẤp Hòa Vinh, xã Thành Tâm, H.Chơn Thành 01 04/02/2015-04/02/2016 Không đủ sức khỏe đề quản lý  
7 DNTN Chung Duyên Thôn 2, xã Long Hưng, H.BGM, BP 01/2015/tb 01/02/2015-30/6/2016 Doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh  
8 DNTN Nguyên Hồng Tổ 4, Kp.2, F.Tân Đồng, Tx.ĐX 01/2015/tn-dn 30/01/2015-31/12/2015 Do tình hình kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, kinh doanh không có lãi nên tạm ngưng  
9 DNTN Tiệm Vàng Công Hậu Đội 1, thôn Bình Tân, xã Phước, H.Bù Gia Mập, BP 03/tb-cty 05/02/2015-31/12/2015 Đang làm hủ tục giải thể doanh nghiệp  
10 DNTN Đức Minh Số 5 Điểu Ông, F.Tân Bình, Tx.Đxoài 01/tb 15/02/2015-10/02/2016 Kinh doanh kém hiệu quả  
11 DNTN Thu Vân Tổ 1, khu 1, phường Long Phước, Tx.Phước Long 01/tb 20/2/2015-31/12/2015 Do đơn vị gặp khó khăn, không cóp kế hoạch để sản xuất kinh doanh 10/4/2015
12 DNTN Chế biến gỗ Thanh Liêm Ấp 5, xã Thiện Hưng, H.Bù Đốp 01/tb/tl 30/3/2015-31/12/2015 Kinh doanh không hiệu quả  
13 DNTN Nguyễn Cường  Số nhà 145a, tổ 9C đường Đt.751, TT.Chơn Thành, H.Chơn Thành 1 05/4/2015-20/3/2016 Kinh doanh không hiệu quả  
14 DNTN Kim Loan Chợ Bù Nho, xã Bù Nho, H.Bù Gia Mập 01/tb 01/4/2015-31/12/2015 Doanh nghiệp đang gặp khó khăn về nhân lực  
15 DNTN Hoàng Ánh Ấp 9, xã Lộc Hưng, H.Lộc Ninh 01/tb 10/4/2015-01/4/2016 Kinh doanh thua lỗ  
16 DNTN Trạm Xăng Dầu Thủy Ngân Thôn Phước Tiến, F.Long Phước, Tx.Phước Long 01/tb 15/4/2015-14/4/2016 Kinh doanh kém hiệu quả  
17 DNTN Lợi Phát Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, H.Bù Gia Mập 02/tb 25/4/2015-05/01/2016 Kinh doanh kém hiệu quả lần 2
18 DNTN Lâm Đức Thịnh Số nhà 82, ấp Tân Lập, xã Tân Thành, Bù Đốp 01 01/5/2015-30/4/2016 Kinh doanh kém hiệu quả  
19 DNTN Diệp Số 4, khu Phước Trung, F.Phước Bình, Tx.PL 01 01/5/2015-30/4/2016 Kinh doanh thua lỗ  
20 DNTN TM Như Phú Áp 2, xã Tiến Thành, Tx.Đồng Xoài 1 20/5/2015-15/5/2016 Kinh doanh thua lỗ  
21 DNTN Chuẩn Mây Đường ĐT.759, thôn Bàu Đĩa, xã Phước Tân, BGM 01 20/5/2015-15/5/2016 Đang tìm mặt bằng tiến hành xây dựng ctrình  
22 DNTN Chuẩn Đoán Y Khoa Hồng Đức Ấp 1, xã Tiến Thành, Tx.Đồng Xoài 1 5/6/2015-3/6/2016 Khó khăn vế tài chính  
23 DNTN TMDV Thủy Tiên ĐT.741, tổ 1, Kp.1, Phường Thác Mơ, Tx.Plong 01/tb 15/6/2015-10/6/2016 Đang tìm mặt bằng kinh doanh  
24 DNTN Tư Tâm Tổ 6, Kp.Tân Trà, phường Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 01/tb 7/7/2015-6/7/2016 Thiếu vốn để SXKD  
25 DNTN Liên Giàu Khu 2, phường Phước Bình, Tx.Phước Long 01/tb 10/7/2015-31/12/2015 DN kinh doanh thua lỗ  
26 DNTN TM Bình Lý Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, H.Bù Gia Mập 01 01/7/2015-31/12/2015 Doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính  
27 DNTN Trạm Xăng Dầu Vũ Đình Hoàng Xóm 2, ấp 7, xã Tiến Hưng, Tx.Đồng Xoài 111/skhđt-dkkd 20/7/2015-20/7/2016    
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN          
1 Cty TNHH Thành Đạt Ấp 1A, thị trấn Lộc Ninh, Bình Phước 01/tn 01/01/2015-31/12/2015 công ty không có nguyên liệu đầu vào để SX  
2 Cty TNHH MTV Lâm Thịnh Phát Kp.Ninh Hòa, TT.Lộc Ninh, H.Lộc Ninh 01/TN 01/01/2015-31/12/2015 công ty không có nguyên liệu đầu vào để SX  
3 CtyTNHh MTV TMDV Duy Ân Huyện Lộc Ninh 01/2014 01/01/2015-31/12/2015 Cty mới thành lập, hoạt động kinh doanh chưa ổn định  
4 Cty TNHh MTV TMDV Phương Anh Khu 6, phường Long Phước, Tx.Phước Long 02/tb 20/12/2014-20/12/2015 Kinh doanh thua lỗ  
5 Cty TNHH MTV TM Huy Phát Tx.Phước Long, Bình Phước 1 20/12/2014-20/12/2015 Kinh doanh thua lỗ  
6 Cty TNHH MTV Thanh Bình Ấp 2, thị trấn Lộc Ninh, H.Lộc Ninh 01/tb 01/01/2015-31/12/2015 Doanh nghiệp chưa tìm được đối tác kinh doanh  
7 Cty TNHH MTV Nông Lâm Phát Đường Nguyễn Tất Thành, TT.Lộc Ninh, H.Lộc Ninh 01/tb 01/01/2015-31/12/2015 Chưa phát sinh hoạt động kinh doanh, chưa ký hợp đồng thương mại  
8 Cty TNHH MTV TM Đại Nam Thôn 7, xã Lộc Hòa, H.Lộc Ninh 01/tb 01/01/2015-31/12/2015 Chưa hoàn thành việc xây dựng cơ sở vật chất nên chưa đi vào hoạt động được  
9 Cty TNHH MTV SXTMDV Thái Bảo Ấp 3, xã Tiến Hưng, Tx.Đồng Xoài 01/2014/tb 01/01/2015-31/12/2015 Kinh doanh kém hiệu quả  
10 Cty TNHH MTV TMDV Hồng Nga Số 116 Hùng Vương, Kp.Thanh Bình, F.Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 1 01/01/2015-01/01/2016 Chưa tìm được thị khách hàng  
11 Cty TNHH MTV TMDV Minh Hùng khu 2, F.Phước Bình, Tx.Phước Long 01/2014/tb 01/01/2015-30/6/2015 doanh nghiệp KD thua lỗ, khó khăn về tài chính  
12 Cty TNHH MTV Tiến Tài Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 01/tb 02/01/2015-02/01/2016 Kinh doanh kém hiệu quả, thiếu vốn để mua nguyên liệu lần 2
13 Cty TNHH MTV TMDV Quyết Thắng Ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, H.Bù Đốp 01/tb-2015 01/01/2015-31/3/2015 Gặp khó khăn trong kinh doanh, sắp xếp lại tổ chức  
14 Cty TNHH MTV Đại Phú Long Khu Đức Lập, TT.Đức Phong, H.Bù Đăng 05/tb-ĐPL 01/01/2015-31/12/2015 Do khó khăn về công tác tuyển dụng cán bộ kỹ thuật và nhân công  
15 Cty TNHH MTV SXTM Thành Công Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 01/tb 01/01/2015-01/01/2016 Khó khăn về tài chính lần 2
16 Cty TNHH MTV TMDV Yến Long Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 01 01/01/2015-31/12/2015 Cty đang gặp khó khăn về tài chính  
17 Cty TNHH MTV Phượng Hằng Ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, H.Bù Đốp 03/TB-2014 01/01/2015-31/12/2015 Gặp khó khăn trong kinh doanh, sắp xếp lại tổ chức  
18 Cty TNHH MTV Hiệp Thương IV Số 738 PRĐ, phường Tân Xuân, Tx.Đxoài 01/TB 01/01/2015-31/12/2015 cty gặp khó khăn về tài chính, đang chờ vay vốn để tiếp tục hoạt động SXKD  
19 Cty TNHH MTV TMDV Thuận Tâm Tổ 2, ấp 3, xã Đồng Nơ, H.Hớn Quản 01/TB-CTTT 01/01/2015-30/6/2015 kinh doanh không hiệu quả  
20 Cty TNHH MTV BEAUTY Hoàng Anh 900A, phường Tân Xuân, Tx.Đồng Xoài 01/QĐ/TNHĐ/2014 01/01/2015-31/12/2015 Hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, ngưng hoạt động để cơ cấu  
21 Cty TNHH MTV SXTM Thành Công Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 01/tb 01/01/2015-01/01/2016 Cty đang thiếu vốn để SXKD lần 2
22 Cty TNHH MTV XNK Hằng Nga Thôn Nhơn Hòa 1, xã Long Giang, Tx.Phước Long 1 01/01/2015-31/12/2015 Công ty đang sửa chữa  
23 Cty TNHH MTV TMDV Bình Minh Tổ 2, đường Nguyễn Thị Định, Kp.Phú Cường, Tx.Đồng Xoài 02/tb-bm 01/01/2015-31/12/2015 Không phát sinh doanh thu trong thời gian dài  
24 Cty TNHH MTV TM Lê Gia Phát Số 319, thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, H.BGM 1 01/01/2015-31/12/2015 Điều kiện kinh tế khó khăn lần 2
25 Cty TNHH MTV SXTM DV Duy An Số 447 Nguyễn Huệ, Kp.Suối Đá, F.Tân Xuân, Tx.Đồng Xoài 1 01/01/2015-31/12/2015 Điều kiện kinh tế khó khăn  
26 Cty TNHH MTV In Ấn Q/Cáo Hùng Việt Tổ 5, Kp.Phú Cường, F.Tân Phú, Tx.ĐX 02/tb/2014-hv 10/01/2015-31/12/2015 giải quyết việc gia đình  
27 Cty TNHH MTV TMDV Trường Thịnh Thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, H.BGM 1 15/01/2015-31/12/2015 Kinh doanh kém hiệu quả  
28 Cty TNHH MTV SX TM Hoàng Vân Số 60, đường ĐT.755, thôn Phước Lộc, xã Phước Sơn, H.Bù Đăng 01/tb 01/01/2015-31/12/2015 Thiếu vốn để hoạt động kinh doanh  
29 Cty TNHH MTV Nông Sản Thanh Vân Ấp 2, xã Bình Minh, H.Bù Đăng 01/an 01/01/2015-31/12/2015 Doanh nghiệp đang giải quyết những vấn đề liên quan đến mặt bằng và nguồn vốn đầu tư  
30 Cty TNHH MTV Phòng Khám Đa Khoa Thánh Tâm Cơ Sở 2 Ấp 1, xã Thành Tâm, H.Chơn Thành, Bình Phước 01/BVTT 01/01/2015-30/06/2015 Chưa hoành chỉnh thủ tục và tiến hành  
31 Cty TNHH MTV Thành Long Thôn 6, xã Đa Kia, H.BGM 01-2014 01/01/2015-31/12/2015 DN gặp khó khăn về vốn hoạt động SXKD  
32 Cty TNHH MTV Ái Ngọc Số nhà 183, ấp 2, xã Bình Minh, H.Bù Đăng 01/an 01/01/2015-31/12/2015 Doanh nghiệp đang giải quyết những vấn đề liên quan đến mặt bằng và nguồn vốn đầu tư  
33 Cty TNHH MTV TMDV Phước Lộc Thọ Tổ 3, Kp.Phú Tân, F.Tân Phú, Tyx.Đồng Xoài 01/tb-cty 01/01/2015-31/12/2015 DN đang trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng  
34 Cty TNHH MTV Garage Ô tô Thành Luân Đường Nguyễn Huệ, Kp.Suối Đá, F.Tân Xuân, Tx.ĐX 1 10/01/2015-31/12/2015 Thiếu vốn để SXKD  
35 Cty TNHH MTV Ngọc Trân Số nhà 178, Kp.2, phường Long Phước, Tx.Phước Long 1 01/01/2015-31/12/2015 Gặp khó khăn về tài chính  
36 Cty TNHH MTV TMDV Anh Thư Tân Hiệp 1, xã Bù Nho, H.BGM 02/tt/tn 10/01/2015-10/01/2016 Kinh doanh kém hiệu quả  
37 Cty TNHH MTV TMDV Hùng Thịnh Tổ 3, Kp.Trung Lợi, TT.Chơn Thành, H.Chơn Thành 01/tb-ctht 01/01/2015-30/6/2015 Kinh doanh kém hiệu quả  
38 Cty TNHH MTV SX TMDV Hồng Đào Đường Trần Quốc Toản, Chợ ĐX, F.Tân Bình, Tx.ĐX 01/qđ-cty 01/01/2015-31/12/2015 Kinh doanh kém hiệu quả  
39 Cty TNHH MTV Nghĩa Thọ Thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, H.BGM 01/2014/tb-cty 01/01/2015-31/12/2015 Do tình hình KD của cty gặp nhiều khó khăn  
40 Cty TNHH MTV Tiêu Cao Nguyên Số 25/2 ấp 3, xã Nghĩa Trung, H.Bù Đăng 03/2014/tb 15/01/2015-30/6/2015 Hoạt động kinh doanh khó khăn  
41 Cty TNHH MTV Điện Lạnh Thiên Hà Số 386 Lê Quý Đôn, F.Tân Thiện, Tx.ĐX 01 17/01/2015-30/6/2015 Kinh doanh kém hiệu quả  
42 Cty TNHH MTV Văn Ngọc Kp.Tân Trà, F.Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 01/2014-tb-st 16/01/2015-31/12/2015 Cty chưa tiến hành hoạt động KD  
43 Cty TNHH MTV Văn Vinh Hải Tổ 3, Kp.Phú Cường, F.Tân Phú, Tx.Đồng Xoài 01/2015/TB-VVH 15/01/2015-15/01/2016 Kinh doanh kém hiệu quả  
44 Cty TNHH MTV SXTM Đức Thịnh Số 192, thôn 3, xã Thống Nhất, H.Bù Đăng 02/tb-cty 20/01/2015-20/7/2015 Thiếu nguyên liệu sản xuất  
45 Cty TNHH MTV Hoàng Xuân Thôn 8, xã Long Hưng, H.BGM 02/2015/tb-cty 20/01/2015-31/12/2015 Tình hình doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, kinh doanh không có lãi  
46 Cty TNHH MTV TMDV Minh Hoàng Phát Số 20 đường số 4, Kp.Xuân Bình, F.Tân Bình 05/2015 19/01/2015-19/01/2016 Không có nhân sự người quản lý  
47 Cty TNHH MTV TMDV SX Nha Bích Ấp 8, xã Tân Thành, Tx.Đồng Xoài 01//2015 22/01/2015-22/01/2016 Doanh nghiệp khó trong kinh doanh  
48 Cty TNHH MTV TMDV Chế Biến Quốc Dũng Số 112, thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, H.BGM 01/tb-cty 01/02/2015-01/02/2016 Khó khăn về tài chính  
49 Cty TNHh MTV SX Vinh Quang Tổ 3, Kp.1, F.Tân Đồng, Tx.ĐX 1 20/01/2015-20/01/2016 Chưa có nhu cầu hoạt động kinh doanh  
50 Cty TNHH MTV Khánh An BP A8 đường Hùng Vương, Kp.Thanh Bình, Tx.ĐX 01 20/01/2015-20/01/2016 DN Chưa có phương hướng kinh doanh  
51 Cty TNHH MTV Dược Phẩm Hải Minh Sơn Ấp 5, xã Lộc Tấn, H.Lộc Ninh 01/QĐ-HMS/2015 10/01/2015-31/12/2015 Kinh doanh kém hiệu quả  
52 Cty TNHH MTV Kim Khí Điện Máy Thủy Tiên Đường ĐT.749, tổ 1, Kp.Long Điền 1, F.Long Phước, Tx.Phước Long 01/2014/tb 01/02/2015-31/7/2015 Kinh doanh thua lỗ  
53 Cty TNHH MTV TMDV CB Quốc Dũng Số 112, thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, H.BGM 01/tb-cty 01/02/2015-01/02/2016 Khó khăn về tài chính  
54 Cty TNHH MTV Thanh Thảo Số 72, khu 1, phường Long Phước, Tx.Phước Long 01/ctytt/tnkd 20/01/2015-20/01/2016 Kinh doanh thua lỗ  
55 Cty TNHH MTV Thượng Hải Số 954 đường Phú Riềng Đỏ, F.tân Thiện, Tx.ĐX 01/tb-tnhđ 30/01/2015-29/12/2015 Hoạt động kinh doanh không hiệu quả  
56 Cty TNHH MTV TMDV APPLE Số 848 Phú Riềng Đỏ, F.Tân Xuân, Tx.ĐX 01 22/01/2015-22/01/2016 Doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh  
57 Cty TNHH MTV TMDV Hương Biển Số 879 PRĐ, F.Tân Bình, Tx.Đxoài 01 08/02/2015-08/2/2016 Do không in ấn kịp hóa đơn và hồ sơ pháp lý khác  
58 Cty TNHH MTV Nghĩa Thái Số 9, đường ĐT.759, tổ 1, Kp.3, F.Phước Bình, Tx.Plong 01 10/02/2015-31/1/2016 Tình hình kinh tế khó khăn, kinh doanh kém hiệu quả  
59 Cty TNHH MTV Tân Vạn Xuân Số 740 PRĐ, F.Tân Xuân, Tx.Đồng Xoài 01/tb-cty 30/01/2015-30/01/2016 Chưa chuẩn bị đủ điều kiện để tổ chức KD  
60 Cty TNHH MTV Hoa Quả Sơn Xóm 6, ấp 1, PRD(, xã Tiến Hưng, Tx.Đồng Xoài 01/tb-cty 30/01/2015-30/01/2016 Chưa chuẩn bị đủ điều kiện để tổ chức KD  
61 Cty TNHH MTV TM Hiền Nhung QL 14, ấp 6, xã Tân Thành, Tx.Đồng Xoài 1 01/02/2015-01/02/2016 Chưa chuẩn bị đủ điều kiện để tổ chức KD  
62 Cty TNHH MTV TMDV XNK Phương Nam Đường Phao Lô Đông, Klong Điền 1, F.Long Phước, Tx.Phước Long 01/2015 10/02/2015-31/01/2016 Tình hình kinh tế khó khăn, kinh doanh kém hiệu quả  
63 Cty TNHH MTV SXTM Đức Thịnh Khu Đức Thọ, TT.Đức Phong, H.Bù Đăng, BP 01/tb-cty 01/02/2015-01/02/2016 Đang trong giai đoạn đầu tư 15/4/2015
64 Cty TNHH MTV TMDV CB Minh Ngọc Kp.1, F.Phước Bình, Tx.Phước Long 01/2015/tb 01/02/2015-31/7/2015 Doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ và tình hình tài chính đang gặp khó khăn  
65 Cty TNHH MTV Sữa Chữa Ôtô Hiếu Mỹ Huyện Chơn Thành 01/tb-cty 10/02/2015-10/02/2016 Đang tìm kiếm khách hàng, thiếu người quản lý  
66 Cty TNHH MTV TMDV Minh Hiếu  Tổ 4, Kp.Phú Lộc, F.Tân Phú, Tx.ĐX 01/2015 18/02/2015-31/12/2015 Do người đại pháp luật phải đi trị bệnh  
67 Cty TNHH MTV TMDV CB Thúy Nga Thôn 3, xã Long Hưng, H.Bù Gia Mập 001/QĐ 17/02/2015-07/02/2016 Cty thiếu vốn SX và   
68 Cty TNHH MTV Phú Nguyễn Gia Kp.Thanh Bình, TT.Thanh Bình, H.Bù Đốp 04/tb 25/02/2015-31/12/2015 Kinh doanh kém hiệu quả  
69 Cty TNHH MTV TM Hương Sen Ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, H.Lộc Ninh 1 25/02/2015-25/02/2016 Kinh doanh kém hiệu quả  
70 Cty TNHH MTV PT Phú Gia Khu Chợ Đêm, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, Tx.Đồng Xoài 01/tb-cty 20/3/2015-20/12/2015 Gặp khó khăn trong kinh doanh  
71 Cty TNHH MTV Cơ Khí XD Trường Sơn Số 1339 Phú Riềng Đỏ, Kp.Ph1u Mỹ, F.Tân Phú, Tx.Đồng Xoài 01/2015/tb-ts 01/4/2015-30/3/2016 Khó khăn về tài chính 01/6/2015
72 Cty TNHh MTV Hùng Phượng Số 633 đường ĐT.741, phường Tân Bình, Tx.ĐX 01/cv 15/4/2015-31/12/2015 Giải quyết công việc riêng  
73 Cty TNHH MTV HOKACO Số nhà 2028, QL 14, xóm đoàn Kết, ấp 4, xã Tân Thành, Tx.ĐX 01/2015/TB 27/3/2015-27/3/2016 Tập trung vào nghiên cứu sản  
74 Cty TNHH MTV SXTM Thu Thủy Khu phố Phước Vĩnh, F.Phước Bình, Tx.Phước Long, Tx.Plong 01/15tb 15/04/2015-15/10/2015 Doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh  
75 Cty TNHH MTV SXTM Đức Hoàng Số 77, đường ĐT.759, KP.9, Phước Long 01/14/tbcđ 15/04/2015-31/12/2015 Doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh  
76 Cty TNHH MTV SXTM và DV Thái Hà Số 11, hẻm 1, ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú 1 20/4/2015-19/4/2016 Do tình hình kinh tế khó khăn  
77 Cty TNHH MTV Phân Bón Việt Bun Tổ 4, Kp.Phú Cường, F.Tân Phú, Tx.ĐX 02/tb 01/5/2015-01/4/2015 Kinh doanh kém hiệu quả  
78 Cty TNHH MTV XD Khánh Hưng Tổ 2, KP.Suối Đá, F.Tân Xuân, Tx.Đồng Xoài 01 25/4/2015-20/4/2016 Kinh doanh kém hiệu quả  
79 Cty TNHH MTV TM SX Hoàng Việt Tổ 1, Kp.Phước Trung, phường Phước Bình, Tx.Phước Long 01/cty  01/5/2015-30/4/2016 Kinh doanh thua lỗ  
80 Cty TNHH MTV TV XD Hưng Gia Phát Tổ 7, Kp.Tân Trà 1, F.tân Bình, Tx.Đồng Xoài 01/2015/tb-hgp 07/5/2015-01/5/2016 Khó khăn về tài chính  
81 Cty TNHH MTV Quý Hà Lô H4, KCN Bắc Đồng Phú, TT.Tân Phú, Đồng Phú 01 12/5/2015-28/2/2016 không đủ sức khỏe để quản lý hoạt động cty  
82 Cty TNHH MTV TMDV Khoa Tài Tổ 4, ấp Hiếu Cảm, TT.Chơn Thành, H.Chơn Thành 04/qd-cty 15/5/2015-31/12/2015 Kinh doanh kém hiệu quả  
83 Cty TNHH MTV Hoàng Gia Anh Ấp 1, xã Tiến Hưng, Tx.Đồng Xoài 01/2015/tb-hga 20/5/2015-01/5/2016 Thiếu vốn để sản xuất kinh doanh  
84 Cty TNHH MTV Hai Tài Tổ 1, ấp 1, xã Tiến Thành, Tx.ĐX 02/TB-CTY 25/5/2015-20/5/2016 Cơ cấu, tổ chức hoạt động của cty  
85 Cty TNHH MTV Vận Tải Hiền Hạnh Ấp 5, xã Đồng Tâm, H.Đồng Phú 01/2015/cv-nkd 15/6/2015-15/6/2016 Khó khăn về tài chi  
86 Cty TNHH MTV Đại Nguyên Số 1118 Phú Riềng Đỏ, tổ 5, Kp.II, F.Tân Đồng, Tx.ĐX   10/6/2015-01/01/2016 Thiếu vốn để SXKD  
87 Cty TNHH MTV TMDV Huy Hoàng Phát Số 159, Kp.8, F.Long Phước, Tx.Phước Long 01/tb 15/6/2015-14/6/2016 Kinh doanh không hiệu quả, thiếu vốn Sx  
88 Cty TNHH MTV Như Bình Thôn 2, xã Đức Liểu, H.Bù Đăng 02/tb/2015 15/6/2015-15/3/2016 Do điều kiện kinh tế khó khăn, cty đang xây dựng cơ sở vật chất  
89 Cty TNHH MTV TM Quang Phú Số 23, đường số 1, Kp.Xuân Bình, Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 01/tb 15/6/2015-10/6/2016 Đang xây dựng cơ sở hạ tầng  
90 Cty TNHH MTV SXTMDV Vân Tiên Tổ 1a, kp.6, F.Long Phước, Tx.Plong 01/2015/tb 26/6/2015-26/6/2016 Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ và tình hình tài chính đang gặp khó khăn  
91 Cty TNHH MTV Kiều Vân Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, H.BGM 01/tb 26/6/2015-24/6/2016 Khó khăn vế tài chính  
92 Cty TNHH MTV Trung Hưng Tổ 2, ấp Thắng Lợi, xã Lộc Phú, H.Lộc Ninh, BP 01/tb 25/6/205-25/6/2016 Sửa chữa nhà xưởng  
93 Cty TNHH MTV Hoàng Ánh Tổ 43, ấp Tân Lập, xã Tân Thành, H.Bù Đốp 01/2015/tb-cty 26/6/2015-25/9/2015 Do tình hình kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn  
94 Cty TNHH MTV TM Nam Thuận Phát Số nhà 41, ấp 1, xã Phước Sơn, H.Bù Đốp 1 01/7/2015-15/6/2016 Khó khăn về tài chính  
95 Cty TNHH MTV TM Minh Hòa Số nhà 165 QL 14, thôn 2, xã Đức Liễu, H.Bù Đăng 01 10/7/2015-28/2/2016 công ty đang chờ hợp cty yamaha motor VN đang XD nhà xưởng chưa xong  
96 Cty TNHH MTV TMDV Sơn Hải Số 939/38 Phú Riềng Đỏ, F.Tân Bình, Tx.Đxoài 104/SKHĐT-ĐKKD 15/7/2015-31/12/2015    
CTY TNHH 2TVIÊN        
1 Cty TNH Thái Tuấn Kp.Phước Bình, F.Tân Xuân, Tx.Đồng Xoài 03/tb-tt 10/01/2015-10/01/2016 Do tính hình kinh doanh của cty gặp khó khăn  
2 Cty TNHh Quản lý Đầu Tư Sơn Bình Cụm CN Hà Mỵ, ấp 4, xã Tân Lập, H.Đồng Phú 02/tb 10/01/2015-10/01/2016 Cty gặp khó khăn trong kinh doanh  
3 Cty TNHH TMDV Bình Dương Số 9, đường Trường Chinh, F.Tân Phú, Tx.ĐX 01 20/01/2015-20/01/2016 Không đủ khả năng tài chính để hoạt động  
4 Cty TNHH Thủy Lan Nguyễn Thái Học, tổ 1, Kp.Phú Cường, F.Tân Phú, Tx.Đồng Xoài 1 29/01/2015-31/12/2015 Chưa có đủ vốn để hoạt động  
5 Cty TNHH TM XNK Vân Điền Tỏ 15, ấp Tân Phong, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, Bình Phước 1 22/01/2015-31/12/2015 Đang xây dựng cơ sở hạ tầng  
6 Cty TNHh TMDV T và T Số 10 đường Hùng Vương, F.Tân Bình, Tx.ĐX 1 25/01/2015-25/01/2016 Điều kiện kinh tế khó khăn  
7 Cty TNHH Linh Thương Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, H.BGM 01/tb-cty 30/01/2015-30/01/2016 Khó khăn về tài chính  
8 Cty TNHH TV Thiết Kế XD Bù Đăng Số 14/2 ấp Đức Lập, TT.Đức Phong, H.Bù Đăng 01/tb-cty 01/02/2015-01/02/2016 Hoạt động kinh doanh không hiệu quả  
9 Cty TNHH Hồng Nhung Ấp Suối Nhung, xã Tân Hưng, H.Đồng Phú 01 07/02/2015-07/02/2016 Hiện tại công ty không còn triển khai thác mỏ đá  
10 Cty TNHH Nhà Hàng Tiệc Cưới An Phú Tx.Đồng Xoài 01 17/2/2015-30/6/2015 Kinh doanh thua lỗ, không có khách hàng  
11 Cty TNHH TMDV Như Ý Ấp 8C, xã Lộc Hòa, H.Lộc Ninh 02/tb-ny 30/3/2015-30/9/2015 Kinh doanh kém hiệu quả  
12 Cty TNHH Điện Gia Khánh  Số nhà 15 Trần Hưng Đạo, F.Tân Phú, Tx.Đồng Xoài 05/tb-gk 01/4/2015-01/4/2016 Cty tạm ngưng vì tình hình tài chính khó khăn  
13 Cty TNHH XD Tường Hải Đường Phú Riềng Đỏ, F.Tân Phú, Tx.Đồng Xoài 05/tb-gk 15/5/2015-10/5/2016 Kinh doanh kém hiệu quả  
14 Cty TNHH SXKD Hoàng Hưng Thôn Thuận Thành 1, xã Thuận Lợi, H.Đồng Phú 01/tb-cty 25/5/2015-23/5/2016 Kinh doanh thua lỗ  
15 Cty TNHH Đầu Tư Giáo Dục Xuân Mỹ Số 233, ấp 5, xã Lộc Tấn, H.Lộc Ninh, BP 01/tb-2015 15/6/2015-31/12/2015 Đang đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng  
16 Cty TNHH Khai Thác TM DV Minh Tâm Tổ 10, ấp 2, xã Tân Khai, H.Hớn Quản 01/tb 25/6/2015-31/12/2015 Kinh doanh kém hiệu quả  
17 Cty TNHH Phong Khánh Thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, H.Bù Gia Mập 02/2015/tb-cty 01/7/2015-31/12/2015 Do tình hình công ty gặp nhiều khó khăn, kinh doanh không có lãi  
18 Cty TNHH Thiện Ân Xã Phước Tân, H.Bù Gia Mập 01/2015/tb 10/7/2015-30/6/2016 Do kinh doanh thua lỗ  
CÔNG TY CỔ PHẦN          
1 Cty CP Tư Vấn Đầu Tư XD 16 Số 1441 Phú Riềng Đỏ, F.Tân Phú, Tx.ĐX 01 15/01/2015-31/12/2015 Gặp khó khăn trong tìm việc làm   
2 Cty Cp Đầu Tư và TM Thiên Hoàng Hà Số 395 QL 14, F.Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 01/2014/tb-thh 15/01/2015/-31/12/2015 Chưa tiến hành xây dựng công trình  
3 Cty CP Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế Đại Hữu Tổ 1, đường Trần Hưng Đạo, Kp.Phú Thanh, F.Tân Phú, Tx.ĐX 01/tb-2015 15/01/2015-15/01/2016 Do đơn vị sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp  
4 Cty CP Bốn Đúng Lô J3, J4,J5, J6, kcn Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, Chơn Thành 01/tb2015 10/7/2015-10/7/2016 Gặp khó khăn về tài chính  
CHI NHÁNH          
1 CNBP - Doanh Nghiệp Tư Nhân Mỹ Nga Ấp 3, xã Tân Lập, H.Đồng Phú, BP 543/14/tb 27/01/2015-26/01/2016 Đang đầu tư xây dựng nhà máy   
2 Chi nhánh công ty tnhh XD Phú Lợi- Trạm Xd Cầu Hai Ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú 01/2015/tb-pl 01/4/2015-31/12/2015 Tình hình KD của chi nhánh không thuận lợi  
3 Cty TNHH Khí Đốt Vịnh Phát - CNBP Số 28, Kp.1, F.Phước Bình, Tx.Phước Long 1 01/5/2015-30/4/2016 Kinh doanh kém hiệu quả  
             

 

Nguồn: P.ĐKKD; người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)