• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: hệ thống thoát nước mưa ngoài hàng rào KCN nam Đồng Phú 
 
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BÁO CÁO KTKT
Công trình: Hệ thống thoát nước mưa ngoài hàng rào KCN nam Đồng Phú
(Kèm theo Quyết định số: 1713/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2015)
 

STT

Tên gói thầu

Gía gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Xây lắp

 

Ngân sách nhà nước (nguồn sự nghiệp)

 

 

 

 

 

1

Xây dựng hệ thống thoát nước mưa ngoài hàng rào KCN nam Đồng Phú

6.923.993.638

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III/2015

Trọn gói

210 ngày

II

Dịch vụ phi tư vấn

 

 

 

 

 

 

1

Bảo hiểm xây dựng công trình

13.847.987

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công

III

Dịch vụ tư vấn

 

 

 

 

 

 

1

Quản lý dự án

147.134.865

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

Theo thời gian thực hiện dự án

2

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp

13.847.988

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

60 ngày

3

Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp

6.923.994

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

20 ngày

4

Giám sát thi công xây dựng

142.149.589

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công

 

Nguồn: VB UBND tỉnh, người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)