Bản in     Gởi bài viết  

LĨNH VỰC, ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định s 01 /2016/QĐ-UBND

ngày 07/01/2016 ca UBND tnh Bình Phước)

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO

NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết  định số 01/2016/QĐ-UBND

ngày 07 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Phước)

 

 

I. Danh mục dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư:

Là dự án thuộc danh mục dưới đây thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

1. Trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng cây dược liệu.

2. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, hải sản tập trung.

3. Sản xuất, phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thủy sản.

4. Ứng dụng công nghệ sinh học; công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản.

5. Sản xuất nguyên liệu và chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, chế phẩm sinh học.

6. Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, dược liệu.

7. Xây dựng hệ thống cấp nước sạch, thoát nước.

8. Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm, tập trung, công nghiệp.

9. Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn.

10. Xây dựng chợ nông thôn; xây dựng ký túc xá công nhân ở nông thôn.

 

II. Danh mục dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư:

Là dự án thuộc danh mục dưới đây thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

1. Trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng cây dược liệu.

2. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, hải sản tập trung.

3. Sản xuất, phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thủy sản.

4. Ứng dụng công nghệ sinh học; công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản.

5. Sản xuất nguyên liệu và chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, chế phẩm sinh học.

6. Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, dược liệu.

7. Xây dựng hệ thống cấp nước sạch, thoát nước.

8. Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm, tập trung, công nghiệp.

9. Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn.

10. Xây dựng chợ nông thôn; xây dựng ký túc xá công nhân ở nông thôn.

 

III. Danh mục dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư:

Là dự án thuộc danh mục dưới đây thực hiện tại địa bàn các xã thuộc thị xã Đồng Xoài.

1. Trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng cây dược liệu.

2. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, hải sản tập trung.

3. Sản xuất, phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thủy sản.

4. Ứng dụng công nghệ sinh học; công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản.

5. Sản xuất nguyên liệu và chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, chế phẩm sinh học.

6. Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, dược liệu.

7. Xây dựng hệ thống cấp nước sạch, thoát nước.

8. Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm, tập trung, công nghiệp.

9. Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn.

10. Xây dựng chợ nông thôn; xây dựng ký túc xá công nhân ở nông thôn.

 

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ


I. Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

1. Huyện Lc Ninh.

2. Huyện Bù Đăng.

3. Huyện Bù Đốp.

4. Huyện Bù Gia Mập.

5. Huyện Phú Riềng.

 

II. Địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn:

1. Huyện Hớn Quản.

2. Huyện Chơn Thành.

3. Huyện Đồng Phú.

4. Thị xã Phước Long.

5. Thị xã Bình Long.

6. Các khu công nghiệp được thành lập theo quy định của Chính phủ.

 

Người đăng: Phông

 

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)