Bản in     Gởi bài viết  
Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 
 

Ngày 14 tháng 5 năm 2013 UBND tỉnh Bình Phước đã Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030. Nội dung phê duyệt được nêu rõ trong Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2013

 

Nguồn: VB UBND tỉnh; người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)