• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
Xây dựng bộ chỉ số và triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình... 
     Nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh...
Chi tiết >>>
THÔNG BÁO: Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp do thay đổi địa giới hành chính 
Ngày 11/8/2022 Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội thông qua Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các Phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước có hiệu lực từ ngày...

Chi tiết >>>
Nâng cao chỉ số cải cách của tỉnh Bình Phước 
Qua thời gian triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 2685/QĐUBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh, công tác cải...
Chi tiết >>>
Tuyên truyền hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng định danh và xác thực điện tự trên ứng dụng VNeID 

Nhằm tuyên truyền sâu rộng Ứng dụng VneID đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, ngày 13/9/2022 UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2500/UBND-NC để người dân có thể tiếp cận với ứng dụng VneID.

Chi tiết >>>
CÔNG BỐ CHUẨN HÓA QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG, TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC 
 Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Kế hoạch...
Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)