Bản in     Gởi bài viết  
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Doanh trại Đồn Biên phòng Đăk Ka và Đồn Biên phòng Đăk Ơ 
[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)