Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động năm 2015 

Danh sách doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động năm 2015

(Tính từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015)

 

STT Tên Doanh nghiệp Địa bàn Thông báo số Thời điểm tạm ngưng Lý do
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN        
1 DNTN Đặng Thịnh Số 162 đường 6/1, phường Long Thủy, Tx.Phước Long 01/dntn 15/01/2015-15/12/2015 Kinh doanh thua lỗ
2 DNTN Xuân Mai Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, H.BGM 01/TB-DNTN 01/02/2015-01/02/2016 Khó khăn về tài chính
3 DNTN Tiến Vân Đội 1, ấp Phước tân, xã Tân Phước, H.Đồng Phú 01//tb-cty 29/01/2015-31/12/2015 Chưa đủ vốn để hoạt động
4 DNTN Long Phú Kp.Bàu Ké, TT.Tân Phú, H.Đồng Phú Jan-15 01/02/2015-01/02/2016 Doanh nghiệp kinh doanh không có lãi
5 DNTN Hoàng Linh Số 14 Lê Duẩn, F.Tân Phú, Tx.Đồng Xoài 01/2015/tb-dn 30/01/2015-31/12/2015 Kinh doanh không lãi
6 DNTN Hòa Vinh AẤp Hòa Vinh, xã Thành Tâm, H.Chơn Thành 01 04/02/2015-04/02/2016 Không đủ sức khỏe đề quản lý
7 DNTN Chung Duyên Thôn 2, xã Long Hưng, H.BGM, BP 01/2015/tb 01/02/2015-30/6/2016 Doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh
8 DNTN Nguyên Hồng Tổ 4, Kp.2, F.Tân Đồng, Tx.ĐX 01/2015/tn-dn 30/01/2015-31/12/2015 Do tình hình kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, kinh doanh không có lãi nên tạm ngưng
9 DNTN Tiệm Vàng Công Hậu Đội 1, thôn Bình Tân, xã Phước, H.Bù Gia Mập, BP 03/tb-cty 05/02/2015-31/12/2015 Đang làm hủ tục giải thể doanh nghiệp
10 DNTN Đức Minh Số 5 Điểu Ông, F.Tân Bình, Tx.Đxoài 01/tb 15/02/2015-10/02/2016 Kinh doanh kém hiệu quả
11 DNTN Thu Vân Tổ 1, khu 1, phường Long Phước, Tx.Phước Long 01/tb 20/2/2015-31/12/2015 Do đơn vị gặp khó khăn, không cóp kế hoạch để sản xuất kinh doanh
12 DNTN Chế biến gỗ Thanh Liêm Ấp 5, xã Thiện Hưng, H.Bù Đốp 01/tb/tl 30/3/2015-31/12/2015 Kinh doanh không hiệu quả
13 DNTN Nguyễn Cường  Số nhà 145a, tổ 9C đường Đt.751, TT.Chơn Thành, H.Chơn Thành 1 05/4/2015-20/3/2016 Kinh doanh không hiệu quả
14 DNTN Kim Loan Chợ Bù Nho, xã Bù Nho, H.Bù Gia Mập 01/tb 01/4/2015-31/12/2015 Doanh nghiệp đang gặp khó khăn về nhân lực
15 DNTN Hoàng Ánh Ấp 9, xã Lộc Hưng, H.Lộc Ninh 01/tb 10/4/2015-01/4/2016 Kinh doanh thua lỗ
16 DNTN Trạm Xăng Dầu Thủy Ngân Thôn Phước Tiến, F.Long Phước, Tx.Phước Long 01/tb 15/4/2015-14/4/2016 Kinh doanh kém hiệu quả
17 DNTN Lợi Phát Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, H.Bù Gia Mập 02/tb 25/4/2015-05/01/2016 Kinh doanh kém hiệu quả
18 DNTN Lâm Đức Thịnh Số nhà 82, ấp Tân Lập, xã Tân Thành, Bù Đốp 01 01/5/2015-30/4/2016 Kinh doanh kém hiệu quả
19 DNTN Diệp Số 4, khu Phước Trung, F.Phước Bình, Tx.PL 01 01/5/2015-30/4/2016 Kinh doanh thua lỗ
20 DNTN TM Như Phú Áp 2, xã Tiến Thành, Tx.Đồng Xoài 1 20/5/2015-15/5/2016 Kinh doanh thua lỗ
21 DNTN Chuẩn Mây Đường ĐT.759, thôn Bàu Đĩa, xã Phước Tân, BGM 01 20/5/2015-15/5/2016 Đang tìm mặt bằng tiến hành xây dựng ctrình
22 DNTN Chuẩn Đoán Y Khoa Hồng Đức Ấp 1, xã Tiến Thành, Tx.Đồng Xoài 1 5/6/2015-3/6/2016 Khó khăn vế tài chính
23 DNTN TMDV Thủy Tiên ĐT.741, tổ 1, Kp.1, Phường Thác Mơ, Tx.Plong 01/tb 15/6/2015-10/6/2016 Đang tìm mặt bằng kinh doanh
24 DNTN Tư Tâm Tổ 6, Kp.Tân Trà, phường Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 01/tb 7/7/2015-6/7/2016 Thiếu vốn để SXKD
25 DNTN Liên Giàu Khu 2, phường Phước Bình, Tx.Phước Long 01/tb 10/7/2015-31/12/2015 DN kinh doanh thua lỗ
26 DNTN TM Bình Lý Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, H.Bù Gia Mập 01 01/7/2015-31/12/2015 Doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính
27 DNTN Trạm Xăng Dầu Vũ Đình Hoàng Xóm 2, ấp 7, xã Tiến Hưng, Tx.Đồng Xoài 111/skhđt-dkkd 20/7/2015-20/7/2016  
28 DNTN Nguyễn Bảo Khu 4, phường Long Phước, Tx.Plong 1 8/8/2015-4/8/2016  
29 DNTN K/Sạn Trí Diễm Số 9 Lê Hồng Phong, F.Tân Phú, Tx.Đồng Xoài, BP 01 01/8/2015-31/7/2016  
30 DNTN Trạm Xăng Dầu Kim Ngọc Số 100, khu Hòa Đồng, TT.Đức Phong, H.Bù Đăng 01 01/9/2015-25/8/2016  
31 DNTN TMDV Xăng Dầu Thảo Yến Đường ĐT.754, ấp Chá Là, xã Lộc Thịnh, H.Lộc Ninh 1 15/9/2015-14/3/2016  
32 DNTN Ánh Tuyết Tổ 7, khu 7, Tx.Phước Long, BP 1 15/10/2015-01/10/2016  
33 DNTN Giải Trí Vui Vẻ Số 305 QL 14, F.Tân Thiện, Tx.Đxoài 1 03/12/2015-02/12/2016  
34 DNTN Phòng Khám Đa Khoa Hồng Nam Số 953 Phú Riềng Đỏ, F.Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 1 10/12/2015-08/12/2016  
35 DNTN Luận Liêm Hẻm 3, Hùng Vương, Khu Đức Hòa, TT.Đức Phong, H.Bù Đăng 01 01/01/2016-31/12/2016  
36 DNTN Tiệm Vàng Kim Được Ấp 2, xã Đức Liễu, H.Bù Đăng 01 01/01/2016-30/12/2016 Khó khăn tài chính
37 DNTN Tiệm Vàng Công Hậu Đội 1, thôn Bình Tân, xã Phước, H.Bù Gia Mập, BP 1 01/01/2016-31/12/2016 Khó khăn tài chính
38 DNTN Mai Lệ Thôn 6, xã Đa Kia, H.BGM 01/2015/tb 15/01/2016-31/12/2016 Khó khăn về hoạt động SXKD
39 DNTN SXTM Minh Lộc Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, H.Bù Gia Mập 01/qd-dn 15/01/2016-14/01/2016 Khó khăn về tài chính
40 DNTN Phước Đức Tổ 4, kp.Phước Tân, phường Tân Thiện, Tx.Đồng Xoài 09/2015 15/01/2016-31/12/2016 Kinh doanh không hiệu quả
41 DNTN Gia Hồng Đường ĐT.741, Kp.Bàu Ké, TT.Tân Phú, H.Đồng Phú 01/2015-tb-gh 15/01/2016-31/12/2016 Tổ chức sắp xếp lại mô hình công ty
42 DNTN Xăng Dầu Loan Phú Tỏổ 1, ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, H.Đồng Phú 03/tb 16/01/2015-31/12/2016 Kinh doanh không hiệu quả
43 DNTN Xăng Dầu Nhơn Mẫn Tổ 6, thông Cây Da, xã Phú Văn, H.BGM 01/2015 15/01/2016-31/12/2016 Kinh doanh không hiệu quả
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN      
1 Cty TNHH Thành Đạt Ấp 1A, thị trấn Lộc Ninh, Bình Phước 01/tn 01/01/2015-31/12/2015 công ty không có nguyên liệu đầu vào để SX
2 Cty TNHH MTV Lâm Thịnh Phát Kp.Ninh Hòa, TT.Lộc Ninh, H.Lộc Ninh 01/TN 01/01/2015-31/12/2015 công ty không có nguyên liệu đầu vào để SX
3 CtyTNHh MTV TMDV Duy Ân Huyện Lộc Ninh 01/2014 01/01/2015-31/12/2015 Cty mới thành lập, hoạt động kinh doanh chưa ổn định
4 Cty TNHh MTV TMDV Phương Anh Khu 6, phường Long Phước, Tx.Phước Long 02/tb 20/12/2014-20/12/2015 Kinh doanh thua lỗ
5 Cty TNHH MTV TM Huy Phát Tx.Phước Long, Bình Phước 1 20/12/2014-20/12/2015 Kinh doanh thua lỗ
6 Cty TNHH MTV Thanh Bình Ấp 2, thị trấn Lộc Ninh, H.Lộc Ninh 01/tb 01/01/2015-31/12/2015 Doanh nghiệp chưa tìm được đối tác kinh doanh
7 Cty TNHH MTV Nông Lâm Phát Đường Nguyễn Tất Thành, TT.Lộc Ninh, H.Lộc Ninh 01/tb 01/01/2015-31/12/2015 Chưa phát sinh hoạt động kinh doanh, chưa ký hợp đồng thương mại
8 Cty TNHH MTV TM Đại Nam Thôn 7, xã Lộc Hòa, H.Lộc Ninh 01/tb 01/01/2015-31/12/2015 Chưa hoàn thành việc xây dựng cơ sở vật chất nên chưa đi vào hoạt động được
9 Cty TNHH MTV SXTMDV Thái Bảo Ấp 3, xã Tiến Hưng, Tx.Đồng Xoài 01/2014/tb 01/01/2015-31/12/2015 Kinh doanh kém hiệu quả
10 Cty TNHH MTV TMDV Hồng Nga Số 116 Hùng Vương, Kp.Thanh Bình, F.Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 1 01/01/2015-01/01/2016 Chưa tìm được thị khách hàng
11 Cty TNHH MTV TMDV Minh Hùng khu 2, F.Phước Bình, Tx.Phước Long 01/2014/tb 01/01/2015-30/6/2015 doanh nghiệp KD thua lỗ, khó khăn về tài chính
12 Cty TNHH MTV Tiến Tài Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 01/tb 02/01/2015-02/01/2016 Kinh doanh kém hiệu quả, thiếu vốn để mua nguyên liệu
13 Cty TNHH MTV TMDV Quyết Thắng Ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, H.Bù Đốp 01/tb-2015 01/01/2015-31/3/2015 Gặp khó khăn trong kinh doanh, sắp xếp lại tổ chức
14 Cty TNHH MTV Đại Phú Long Khu Đức Lập, TT.Đức Phong, H.Bù Đăng 05/tb-ĐPL 01/01/2015-31/12/2015 Do khó khăn về công tác tuyển dụng cán bộ kỹ thuật và nhân công
15 Cty TNHH MTV SXTM Thành Công Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 01/tb 01/01/2015-01/01/2016 Khó khăn về tài chính
16 Cty TNHH MTV TMDV Yến Long Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 01 01/01/2015-31/12/2015 Cty đang gặp khó khăn về tài chính
17 Cty TNHH MTV Phượng Hằng Ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, H.Bù Đốp 03/TB-2014 01/01/2015-31/12/2015 Gặp khó khăn trong kinh doanh, sắp xếp lại tổ chức
18 Cty TNHH MTV Hiệp Thương IV Số 738 PRĐ, phường Tân Xuân, Tx.Đxoài 01/TB 01/01/2015-31/12/2015 cty gặp khó khăn về tài chính, đang chờ vay vốn để tiếp tục hoạt động SXKD
19 Cty TNHH MTV TMDV Thuận Tâm Tổ 2, ấp 3, xã Đồng Nơ, H.Hớn Quản 01/TB-CTTT 01/01/2015-30/6/2015 kinh doanh không hiệu quả
20 Cty TNHH MTV BEAUTY Hoàng Anh 900A, phường Tân Xuân, Tx.Đồng Xoài 01/QĐ/TNHĐ/2014 01/01/2015-31/12/2015 Hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, ngưng hoạt động để cơ cấu
21 Cty TNHH MTV SXTM Thành Công Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập 01/tb 01/01/2015-01/01/2016 Cty đang thiếu vốn để SXKD
22 Cty TNHH MTV XNK Hằng Nga Thôn Nhơn Hòa 1, xã Long Giang, Tx.Phước Long 1 01/01/2015-31/12/2015 Công ty đang sửa chữa
23 Cty TNHH MTV TMDV Bình Minh Tổ 2, đường Nguyễn Thị Định, Kp.Phú Cường, Tx.Đồng Xoài 02/tb-bm 01/01/2015-31/12/2015 Không phát sinh doanh thu trong thời gian dài
24 Cty TNHH MTV TM Lê Gia Phát Số 319, thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, H.BGM 1 01/01/2015-31/12/2015 Điều kiện kinh tế khó khăn
25 Cty TNHH MTV SXTM DV Duy An Số 447 Nguyễn Huệ, Kp.Suối Đá, F.Tân Xuân, Tx.Đồng Xoài 1 01/01/2015-31/12/2015 Điều kiện kinh tế khó khăn
26 Cty TNHH MTV In Ấn Q/Cáo Hùng Việt Tổ 5, Kp.Phú Cường, F.Tân Phú, Tx.ĐX 02/tb/2014-hv 10/01/2015-31/12/2015 giải quyết việc gia đình
27 Cty TNHH MTV TMDV Trường Thịnh Thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, H.BGM 1 15/01/2015-31/12/2015 Kinh doanh kém hiệu quả
28 Cty TNHH MTV SX TM Hoàng Vân Số 60, đường ĐT.755, thôn Phước Lộc, xã Phước Sơn, H.Bù Đăng 01/tb 01/01/2015-31/12/2015 Thiếu vốn để hoạt động kinh doanh
29 Cty TNHH MTV Nông Sản Thanh Vân Ấp 2, xã Bình Minh, H.Bù Đăng 01/an 01/01/2015-31/12/2015 Doanh nghiệp đang giải quyết những vấn đề liên quan đến mặt bằng và nguồn vốn đầu tư
30 Cty TNHH MTV Phòng Khám Đa Khoa Thánh Tâm Cơ Sở 2 Ấp 1, xã Thành Tâm, H.Chơn Thành, Bình Phước 01/BVTT 01/01/2015-30/06/2015 Chưa hoành chỉnh thủ tục và tiến hành
31 Cty TNHH MTV Thành Long Thôn 6, xã Đa Kia, H.BGM 01-2014 01/01/2015-31/12/2015 DN gặp khó khăn về vốn hoạt động SXKD
32 Cty TNHH MTV Ái Ngọc Số nhà 183, ấp 2, xã Bình Minh, H.Bù Đăng 01/an 01/01/2015-31/12/2015 Doanh nghiệp đang giải quyết những vấn đề liên quan đến mặt bằng và nguồn vốn đầu tư
33 Cty TNHH MTV TMDV Phước Lộc Thọ Tổ 3, Kp.Phú Tân, F.Tân Phú, Tyx.Đồng Xoài 01/tb-cty 01/01/2015-31/12/2015 DN đang trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng
34 Cty TNHH MTV Garage Ô tô Thành Luân Đường Nguyễn Huệ, Kp.Suối Đá, F.Tân Xuân, Tx.ĐX 1 10/01/2015-31/12/2015 Thiếu vốn để SXKD
35 Cty TNHH MTV Ngọc Trân Số nhà 178, Kp.2, phường Long Phước, Tx.Phước Long 1 01/01/2015-31/12/2015 Gặp khó khăn về tài chính
36 Cty TNHH MTV TMDV Anh Thư Tân Hiệp 1, xã Bù Nho, H.BGM 02/tt/tn 10/01/2015-10/01/2016 Kinh doanh kém hiệu quả
37 Cty TNHH MTV TMDV Hùng Thịnh Tổ 3, Kp.Trung Lợi, TT.Chơn Thành, H.Chơn Thành 01/tb-ctht 01/01/2015-30/6/2015 Kinh doanh kém hiệu quả
38 Cty TNHH MTV SX TMDV Hồng Đào Đường Trần Quốc Toản, Chợ ĐX, F.Tân Bình, Tx.ĐX 01/qđ-cty 01/01/2015-31/12/2015 Kinh doanh kém hiệu quả
39 Cty TNHH MTV Nghĩa Thọ Thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, H.BGM 01/2014/tb-cty 01/01/2015-31/12/2015 Do tình hình KD của cty gặp nhiều khó khăn
40 Cty TNHH MTV Tiêu Cao Nguyên Số 25/2 ấp 3, xã Nghĩa Trung, H.Bù Đăng 03/2014/tb 15/01/2015-30/6/2015 Hoạt động kinh doanh khó khăn
41 Cty TNHH MTV Điện Lạnh Thiên Hà Số 386 Lê Quý Đôn, F.Tân Thiện, Tx.ĐX 01 17/01/2015-30/6/2015 Kinh doanh kém hiệu quả
42 Cty TNHH MTV Văn Ngọc Kp.Tân Trà, F.Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 01/2014-tb-st 16/01/2015-31/12/2015 Cty chưa tiến hành hoạt động KD
43 Cty TNHH MTV Văn Vinh Hải Tổ 3, Kp.Phú Cường, F.Tân Phú, Tx.Đồng Xoài 01/2015/TB-VVH 15/01/2015-15/01/2016 Kinh doanh kém hiệu quả
44 Cty TNHH MTV SXTM Đức Thịnh Số 192, thôn 3, xã Thống Nhất, H.Bù Đăng 02/tb-cty 20/01/2015-20/7/2015 Thiếu nguyên liệu sản xuất
45 Cty TNHH MTV Hoàng Xuân Thôn 8, xã Long Hưng, H.BGM 02/2015/tb-cty 20/01/2015-31/12/2015 Tình hình doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, kinh doanh không có lãi
46 Cty TNHH MTV TMDV Minh Hoàng Phát Số 20 đường số 4, Kp.Xuân Bình, F.Tân Bình 05/2015 19/01/2015-19/01/2016 Không có nhân sự người quản lý
47 Cty TNHH MTV TMDV SX Nha Bích Ấp 8, xã Tân Thành, Tx.Đồng Xoài 01//2015 22/01/2015-22/01/2016 Doanh nghiệp khó trong kinh doanh
48 Cty TNHH MTV TMDV Chế Biến Quốc Dũng Số 112, thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, H.BGM 01/tb-cty 01/02/2015-01/02/2016 Khó khăn về tài chính
49 Cty TNHh MTV SX Vinh Quang Tổ 3, Kp.1, F.Tân Đồng, Tx.ĐX 1 20/01/2015-20/01/2016 Chưa có nhu cầu hoạt động kinh doanh
50 Cty TNHH MTV Khánh An BP A8 đường Hùng Vương, Kp.Thanh Bình, Tx.ĐX 01 20/01/2015-20/01/2016 DN Chưa có phương hướng kinh doanh
51 Cty TNHH MTV Dược Phẩm Hải Minh Sơn Ấp 5, xã Lộc Tấn, H.Lộc Ninh 01/QĐ-HMS/2015 10/01/2015-31/12/2015 Kinh doanh kém hiệu quả
52 Cty TNHH MTV Kim Khí Điện Máy Thủy Tiên Đường ĐT.749, tổ 1, Kp.Long Điền 1, F.Long Phước, Tx.Phước Long 01/2014/tb 01/02/2015-31/7/2015 Kinh doanh thua lỗ
53 Cty TNHH MTV TMDV CB Quốc Dũng Số 112, thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, H.BGM 01/tb-cty 01/02/2015-01/02/2016 Khó khăn về tài chính
54 Cty TNHH MTV Thanh Thảo Số 72, khu 1, phường Long Phước, Tx.Phước Long 01/ctytt/tnkd 20/01/2015-20/01/2016 Kinh doanh thua lỗ
55 Cty TNHH MTV Thượng Hải Số 954 đường Phú Riềng Đỏ, F.tân Thiện, Tx.ĐX 01/tb-tnhđ 30/01/2015-29/12/2015 Hoạt động kinh doanh không hiệu quả
56 Cty TNHH MTV TMDV APPLE Số 848 Phú Riềng Đỏ, F.Tân Xuân, Tx.ĐX 01 22/01/2015-22/01/2016 Doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh
57 Cty TNHH MTV TMDV Hương Biển Số 879 PRĐ, F.Tân Bình, Tx.Đxoài 01 08/02/2015-08/2/2016 Do không in ấn kịp hóa đơn và hồ sơ pháp lý khác
58 Cty TNHH MTV Nghĩa Thái Số 9, đường ĐT.759, tổ 1, Kp.3, F.Phước Bình, Tx.Plong 01 10/02/2015-31/1/2016 Tình hình kinh tế khó khăn, kinh doanh kém hiệu quả
59 Cty TNHH MTV Tân Vạn Xuân Số 740 PRĐ, F.Tân Xuân, Tx.Đồng Xoài 01/tb-cty 30/01/2015-30/01/2016 Chưa chuẩn bị đủ điều kiện để tổ chức KD
60 Cty TNHH MTV Hoa Quả Sơn Xóm 6, ấp 1, PRD(, xã Tiến Hưng, Tx.Đồng Xoài 01/tb-cty 30/01/2015-30/01/2016 Chưa chuẩn bị đủ điều kiện để tổ chức KD
61 Cty TNHH MTV TM Hiền Nhung QL 14, ấp 6, xã Tân Thành, Tx.Đồng Xoài 1 01/02/2015-01/02/2016 Chưa chuẩn bị đủ điều kiện để tổ chức KD
62 Cty TNHH MTV TMDV XNK Phương Nam Đường Phao Lô Đông, Klong Điền 1, F.Long Phước, Tx.Phước Long 01/2015 10/02/2015-31/01/2016 Tình hình kinh tế khó khăn, kinh doanh kém hiệu quả
63 Cty TNHH MTV SXTM Đức Thịnh Khu Đức Thọ, TT.Đức Phong, H.Bù Đăng, BP 01/tb-cty 01/02/2015-01/02/2016 Đang trong giai đoạn đầu tư
64 Cty TNHH MTV TMDV CB Minh Ngọc Kp.1, F.Phước Bình, Tx.Phước Long 01/2015/tb 01/02/2015-31/7/2015 Doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ và tình hình tài chính đang gặp khó khăn
65 Cty TNHH MTV Sữa Chữa Ôtô Hiếu Mỹ Huyện Chơn Thành 01/tb-cty 10/02/2015-10/02/2016 Đang tìm kiếm khách hàng, thiếu người quản lý
66 Cty TNHH MTV TMDV Minh Hiếu  Tổ 4, Kp.Phú Lộc, F.Tân Phú, Tx.ĐX 01/2015 18/02/2015-31/12/2015 Do người đại pháp luật phải đi trị bệnh
67 Cty TNHH MTV TMDV CB Thúy Nga Thôn 3, xã Long Hưng, H.Bù Gia Mập 001/QĐ 17/02/2015-07/02/2016 Cty thiếu vốn SX và 
68 Cty TNHH MTV Phú Nguyễn Gia Kp.Thanh Bình, TT.Thanh Bình, H.Bù Đốp 04/tb 25/02/2015-31/12/2015 Kinh doanh kém hiệu quả
69 Cty TNHH MTV TM Hương Sen Ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, H.Lộc Ninh 1 25/02/2015-25/02/2016 Kinh doanh kém hiệu quả
70 Cty TNHH MTV PT Phú Gia Khu Chợ Đêm, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, Tx.Đồng Xoài 01/tb-cty 20/3/2015-20/12/2015 Gặp khó khăn trong kinh doanh
71 Cty TNHH MTV Cơ Khí XD Trường Sơn Số 1339 Phú Riềng Đỏ, Kp.Ph1u Mỹ, F.Tân Phú, Tx.Đồng Xoài 01/2015/tb-ts 01/4/2015-30/3/2016 Khó khăn về tài chính
72 Cty TNHh MTV Hùng Phượng Số 633 đường ĐT.741, phường Tân Bình, Tx.ĐX 01/cv 15/4/2015-31/12/2015 Giải quyết công việc riêng
73 Cty TNHH MTV HOKACO Số nhà 2028, QL 14, xóm đoàn Kết, ấp 4, xã Tân Thành, Tx.ĐX 01/2015/TB 27/3/2015-27/3/2016 Tập trung vào nghiên cứu sản
74 Cty TNHH MTV SXTM Thu Thủy Khu phố Phước Vĩnh, F.Phước Bình, Tx.Phước Long, Tx.Plong 01/15tb 15/04/2015-15/10/2015 Doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh
75 Cty TNHH MTV SXTM Đức Hoàng Số 77, đường ĐT.759, KP.9, Phước Long 01/14/tbcđ 15/04/2015-31/12/2015 Doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh
76 Cty TNHH MTV SXTM và DV Thái Hà Số 11, hẻm 1, ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú 1 20/4/2015-19/4/2016 Do tình hình kinh tế khó khăn
77 Cty TNHH MTV Phân Bón Việt Bun Tổ 4, Kp.Phú Cường, F.Tân Phú, Tx.ĐX 02/tb 01/5/2015-01/4/2015 Kinh doanh kém hiệu quả
78 Cty TNHH MTV XD Khánh Hưng Tổ 2, KP.Suối Đá, F.Tân Xuân, Tx.Đồng Xoài 01 25/4/2015-20/4/2016 Kinh doanh kém hiệu quả
79 Cty TNHH MTV TM SX Hoàng Việt Tổ 1, Kp.Phước Trung, phường Phước Bình, Tx.Phước Long 01/cty  01/5/2015-30/4/2016 Kinh doanh thua lỗ
80 Cty TNHH MTV TV XD Hưng Gia Phát Tổ 7, Kp.Tân Trà 1, F.tân Bình, Tx.Đồng Xoài 01/2015/tb-hgp 07/5/2015-01/5/2016 Khó khăn về tài chính
81 Cty TNHH MTV Quý Hà Lô H4, KCN Bắc Đồng Phú, TT.Tân Phú, Đồng Phú 01 12/5/2015-28/2/2016 không đủ sức khỏe để quản lý hoạt động cty
82 Cty TNHH MTV TMDV Khoa Tài Tổ 4, ấp Hiếu Cảm, TT.Chơn Thành, H.Chơn Thành 04/qd-cty 15/5/2015-31/12/2015 Kinh doanh kém hiệu quả
83 Cty TNHH MTV Hoàng Gia Anh Ấp 1, xã Tiến Hưng, Tx.Đồng Xoài 01/2015/tb-hga 20/5/2015-01/5/2016 Thiếu vốn để sản xuất kinh doanh
84 Cty TNHH MTV Hai Tài Tổ 1, ấp 1, xã Tiến Thành, Tx.ĐX 02/TB-CTY 25/5/2015-20/5/2016 Cơ cấu, tổ chức hoạt động của cty
85 Cty TNHH MTV Vận Tải Hiền Hạnh Ấp 5, xã Đồng Tâm, H.Đồng Phú 01/2015/cv-nkd 15/6/2015-15/6/2016 Khó khăn về tài chi
86 Cty TNHH MTV Đại Nguyên Số 1118 Phú Riềng Đỏ, tổ 5, Kp.II, F.Tân Đồng, Tx.ĐX   10/6/2015-01/01/2016 Thiếu vốn để SXKD
87 Cty TNHH MTV TMDV Huy Hoàng Phát Số 159, Kp.8, F.Long Phước, Tx.Phước Long 01/tb 15/6/2015-14/6/2016 Kinh doanh không hiệu quả, thiếu vốn Sx
88 Cty TNHH MTV Như Bình Thôn 2, xã Đức Liểu, H.Bù Đăng 02/tb/2015 15/6/2015-15/3/2016 Do điều kiện kinh tế khó khăn, cty đang xây dựng cơ sở vật chất
89 Cty TNHH MTV TM Quang Phú Số 23, đường số 1, Kp.Xuân Bình, Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 01/tb 15/6/2015-10/6/2016 Đang xây dựng cơ sở hạ tầng
90 Cty TNHH MTV SXTMDV Vân Tiên Tổ 1a, kp.6, F.Long Phước, Tx.Plong 01/2015/tb 26/6/2015-26/6/2016 Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ và tình hình tài chính đang gặp khó khăn
91 Cty TNHH MTV Kiều Vân Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, H.BGM 01/tb 26/6/2015-24/6/2016 Khó khăn vế tài chính
92 Cty TNHH MTV Trung Hưng Tổ 2, ấp Thắng Lợi, xã Lộc Phú, H.Lộc Ninh, BP 01/tb 25/6/205-25/6/2016 Sửa chữa nhà xưởng
93 Cty TNHH MTV Hoàng Ánh Tổ 43, ấp Tân Lập, xã Tân Thành, H.Bù Đốp 01/2015/tb-cty 26/6/2015-25/9/2015 Do tình hình kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn
94 Cty TNHH MTV TM Nam Thuận Phát Số nhà 41, ấp 1, xã Phước Sơn, H.Bù Đốp 1 01/7/2015-15/6/2016 Khó khăn về tài chính
95 Cty TNHH MTV TM Minh Hòa Số nhà 165 QL 14, thôn 2, xã Đức Liễu, H.Bù Đăng 01 10/7/2015-28/2/2016 công ty đang chờ hợp cty yamaha motor VN đang XD nhà xưởng chưa xong
96 Cty TNHH MTV TMDV Sơn Hải Số 939/38 Phú Riềng Đỏ, F.Tân Bình, Tx.Đxoài 104/SKHĐT-ĐKKD 15/7/2015-31/12/2015  
97 Cty TNHH MTV SX TM XNK Tuấn Hùng Số nhà 47, ấp 6, xã Hưng Phước, H.Bù Đốp 01 15/8/2015-10/8/2016  
98 Cty TNHH MTV SXTM Trịnh Hoàng Gia Đội 1, thôn 11, xã Thống Nhất, H.Bù Đăng   20/8/2015-01/8/2016  
99 Cty TNHH SX TM Vũ Trang Số 273 Lê Quý Đôn, F.Tân Xuân, Tx.Đồng Xoài   15/8/2015-31/12/2015  
100 Cty TNHH MTV SXTM Ngọc Thanh Tuấn Aâp 3, xã Thống Nhất, H.Bù Đăng   20/8/2015-01/8/2016  
101 Cty TNHH MTV Lê Minh Tổ 32, ấp Chợ, H.Đồng Phú   15/8/2015-31/12/2015  
102 Cty TNHH TMDV Hiệp Phát Tx.Đồng Xoài   5/9/2015-31/8/2016  
103 Cty TNHH MTV TMDV Hoàng Phương Tổ 7, kp.Ninh Thịnh, TT.Lộc Ninh, H.Lộc Ninh 01 10/9/2015-5/9/2016  
104 Cty TNHH MTV SXTM Quỳnh Nhi Thôn Phước cQua3, xã Phước Tín, Tx.Phươc Long 01 10/9/2015-05/9/2016  
105 Cty TNHH MTV TMDV Vi Hân Kp.3, phường Long Thủy, Tx.Phước Long   01/9/2015-28/8/2016  
106 Cty TNHH MTV SXTMDV Cường Thịnh SN 13, khu phố 2, phường Long Phước ,Tx.Phước Long   05/9/2015-01/9/2016  
107 Cty TNHH MTV TMDV Hiệp Phát Tổ 3, Kp.Phước Bình, F.Tân Xuân, Tx.ĐX   5/9/2015-31/8/2016  
108 Cty TNHH MTV Hồng Lan Số 113/17, Kp.Phú Trung, F.An Lộc, Tx.Bình Long, BP 01 5/8/2015-31/12/2015  
109 Cty TNHH MTV TMDV CB Hiên Phương Kp.6, phường Long Phước, Tx.Phước Long 01 10/9/2015-01/8/2016  
110 Cy TNHH MTV Song Hậu Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, H.Bù Gia Mập 01 10/9/2015-01/9/2016  
111 Cty TNHH MTV SX TM XNK Trường Thủy Ấp 3, xã Thông Nhất, H.Bù Đăng 01 25/9/2015-20/9/2016  
112 Cty TNHH MTV SXTM Hải Anh Số nhà 33, thôn 1, xã Thống Nhất, H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 01 25/9/2015-20/9/2016  
113 Cty TNHH MTV Vận Tải Kiều Loan Đường ĐT.741, Kp.Phước Trung, F.Phước Bình, Tx.Plong 01 02/10/2015-16/9/2016  
114 Cty TNHH MTV BaZan Đường QL 20C, thôn 7, xã Thống Nhất, H.Bù Đăng 01 09/10/2015-06/10/2016  
115 Cty TNHH MTV Kỳ Nguyên H.Bù Gia Mập 01 10/10/2015-01/10/2016  
116 Cty TNHH MTV TMDV Kim Cương Xanh Số nhá 87, tổ 1, thôn Thuận An, xã Thuận Lợi, H.Đồng Phú 1 24/10/2015 -22/10/2016  
117 Cty TNHH MTV Trần Nghĩa Tổ 2, thôn Bù Ghe, xã Đăk Nhau, H.Bù Đăng 2 5/10/2015-02/10/2016  
118 Cty TNHH MTV TMDV Việt Hưng SN 290, tổ 3, Kp.Phước Vĩnh, phường Phước Bình, Tx.Plong 02 15/10/2015-01/01/2016  
119 Cty TNHh MTV TMDV Phương Anh Khu 6, phướng Long Phước, Tx.Plong 2 15/10/2015-10/10/2016  
120 Cty TNHH MTV TM Cường Xuân Thôn Thuận Thành 1, xã Thuận Lợi, H.Đồng Phú 1 14/10/2015  
121 Cty TNHH MTV TM Nguyễn Hưng Số 556, QL 14, phường Tân Phú, Tx.Đxoài 1 01/11/2015-30/4/2015  
122 Cty TNHH MTV DV Lê Thảo Ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh 1 10/11/2015-09/11/2016  
123 Cty TNHH MTV XD Thành Thắng Tổ 6, ấp Thanh Bình, xã Thanh Lương, Tx.Bình Long 1 06/11/2015-04/11/2016  
124 Cty TNHH MTV TMDV Bảo Ngọc Lô F4, đường N4, KCN Bắc Đồng Phú, TT.Tân Phú, Đồng Phú 1 16/11/2015-15/11/2016  
125 CtyTNHH MTV Phước Sanh Số 111, tổ 6, Kp.8, TT.Chơn Thành, H.Chơn Thành 1 16/11/2015-15/11/2016  
126 Cty TNHH MTV TMDV Hà Anh 18K Phạm Ngọc Thảo, Kp.Tân Bình, F.Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 01 01/12/2015-20/11/2016  
127 Cty TNHH MTV SXTMDV Thành Vinh Kp.Tân Đồng 1, F.Tân Thiện, Tx.Đồng Xoài 1 26/11/2015-20/11/2016  
128 Cty TNHH MTV Ao Nhà Quán Số 46, ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, H.Đồng Phú 1 26/11/2015-25/11/2016  
129 Cty TNHH MTV Tiến Nguyên Số 1282 PRĐ, F.Tân Đồng, Tx.Đồng Xoài 1 01/12/2015-30/11/2016  
130 Cty TNHH MTV TMDV Đức Quang Ấp 9, xã Lộc Hưng, H.Lộc Ninh 1 01/12/2015-20/11/2016  
131 Cty TNHH MTV TV XD Phú Tân Số 24 Nguyễn Hữu Thọ, Kp.Tân Liên, TT.Tân Phú, H.Đồng Phú 1 25/11/2015-20/11/2016  
132 Cty TNHH MTV SXTM Hoa Lâm Thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, Phú Riềng   12/12/2015-10/12/2016  
133 Cty TNHH MTV TMDV Ngọc Yến Số 11/7 khu phố Ninh Thuận, TT.Lộc Ninh, H.Lộc Ninh   01/01/2016-31/12/2016  
134 Cty TNHH MTV Phòng Khám Đa Khoa Thảo Tiên QL 14, tổ 2, Kp.Xuân Bình, F.Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 1 22/12/2015-28/02/2016  
135 Cty TNHH MTV TMDV SX Phước Lộc Đường ĐT.741, thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, H.Phú Riềng 1 14/12/2015-12/6/2016  
136 Cty TNHH MTV TMDV Thuận Phú Số 1529, tổ 3, kp.Phú Mỹ, Tân Phú, Tx.Đồng Xoài 01 22/12/2015-20/12/2016  
137 Cty TNHH MTV SXTM Hạnh Nguyên Tổ 2, kp.1, phường Tân Đồng, Tx.Đồng Xoài 01 20/12/2015-30/6/2015  
138 Cty TNHH MTV TM Lộc Hưng Phát AâẤp 9, xã Lộc Hưng, H.Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 1 25/12/2015-10/12/2016  
139 Cty TNHH MTV SXTMDV Thái Bảo Ấp 3, xã Tiến Hưng, Tx.Đồng Xoài 01 25/12/2015-24/12/2016  
140 Cty TNHH MTV Đủ Phát Ấp 8, xã Thanh Hòa, H.Bù Đốp 01 01/01/2016-31/12/2016 Do doanh nghiệp làm thua lỗ và tình hình tài chính đang gặp khó khăn
141 Cty TNHH MTV Phòng Khám Nha Khoa Sài Gòn Số 268 PRĐ, F.Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 01 01/01/2016-31/12/2016 Tu bổ, sửa chữa lại phòng khám
142 Cty TNHH MTV Ái Ngọc SN 183, ấp 2, xã Bình Minh, H.Bù Đăng 01 01/01/2016-31/12/2016 CHS cty quyết định tạm ngưng hoạt động kinh doanh đề giải quyết
143 Cty TNHH MTV Nông Sản Thanh Vân Ấp 2, xã Bình Minh, H.Bù Đăng 01/an 01/01/2016-31/12/2016 Doanh nghiệp đang giải quyết những vấn đề liên quan đến mặt bằng và nguồn vốn đầu tư
144 Cty TNHH MTV TMDV CB Hiệp Thành Khu phố 3, phường Long Phước, Tx.Phước Long 01 01/01/2016-30/12/2016 Công ty kinh doanh không hiệu quả và thiếu vốn SX
145 Cty TNHH MTV Nông Lâm Phát Đường Nguyễn Tất Thành, TT.Lộc Ninh, H.Lộc Ninh 01/tb 01/01/2015-31/12/2015 Chưa phát sinh hoạt động kinh doanh, chưa ký hợp đồng thương mại
146 CtyTNHH MTV TMDV Thành Đạt Tổ 1, thôn 4, xã Long Hà, H.Bù Gia Mập 01 01/01/2016-30/12/2016 Khó khăn tài chính
147 Cty TNHH MTV TM Thảo Vy Thôn Tân Phú, xã Bù Nho, H.Phú Riềng 01 01/01/2016-31/12/2016 Kinh doanh kém hiệu quả
148 Cty TNHH MTV Thoáng Đoan Số 390 đường ĐT.741, ấp 1, xã Tiến Hưng, Tx.ĐX 01 30/12/22015-28/12/2016 Thiếu vốn đầu tư
149 Cty TNHH MTV Long Ân Kp.Tân Liên, TT.Tân Phú, H.Đồng Phú 1 01/01/2016-31/12/2016 Hoạt động kinh doanh kém hiệu quả
150 Cty TNHH MTV SXTMDV Tuấn Nga Tỏổ 4, ấp 9, xã Đức Liễu, H.Bù Đăng 01 01/01/2016-30/12/2016 Khó khăn về tài chính
151 Cty TNHH MTV Tuấn Tú Tx.Phước Long, Bình Phước 1 06/01/2016-05/2017 Kinh doanh kém hiệu quả
152 Cty TNHH MTV TM Đại Nam Thôn 7, xã Lộc Hòa, H.Lộc Ninh 1 01/01/2016-30/12/2016 Chưa hoàn thành xây dựng và chưa phát sinh doanh thu
153 Cty TNHH MTV Hải Yến Số 1102 QL 14, xã Tiến Thành, Tx.Đồng Xoài 01 01/01/2016-31/12/2016 Khó khăn tài chính
154 Cty TNHH MTV XNK Hằng Nga Thôn Nhơn Hòa 1, xã Long Giang, Tx.Phước Long 01 08/01/2016-07/01/2017 Khó khăn tài chính
155 Cty TNHH MTV Mai Thành Long Thôn 6, xã Đa Kia, H.BGM 01/2015 tb 15/01/2016-31/12/2016 Khó khăn về vốn SXKD
156 Cty TNHH MTV SXTM Bảo Vân Thôn Khắc Hoan, xã Phú Nghĩa, H.BGM 2 15/01/2016-31/12/2016 Thiếu vốn kinh doanh
157 Cty TNHH MTV Hữu Thanh Số 36 QL 14, ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú 06/tb-tn 16/01/2016-15/01/2017 Hoạt động kinh doanh kém hiệu quả
158 Cty TNHH MTV TMDV Việt Thái Tổ 4, Kp.Phú Cường, đường Trần Hưng Đạo, F.Tân Phú, Tx.ĐX 07/tb-vt 16/01/2016-15/01/2017 Hoạt động kinh doanh kém hiệu quả
159 Cty TNHH Mai Thành Long Thôn 6, xã Đa Kia, H.BGM 01/2015 tb 15/01/2016-31/12/2016 Doanh nghiệp gặp khó khăn vầ vốn hoạt động SXKD
160 Cty TNHH MTV Quang Trung Ấp Đức Lập, TT.Đức Phong, H.Bù Đăng 6 10/01/2016-31/12/2016 Khó khăn về tài chính
161 Cty TNHH MTV SXTM Thành Vinh Đường Phao Lô Đông, Klong Điền 1, F.Long Phước, Tx.Phước Long 03/qd 10/01/2016-31/12/2016 Khó khăn về tài chính
14 Cty TNHH MTV Đại Phú Long Khu Đức Lập, TT.Đức Phong, H.Bù Đăng 05/tb-ĐPL 10/01/2016-31/12/2016 Khó khăn về tài chính
  Cty TNHH MTV Tùng Lâm Ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, H.Lộc Ninh 08/tb-ct 01/01/2016-31/12/2016 Khó khăn trong SXKD
  Cty TNHH MTV Hiến Oanh AẤp 2, xã Nha Bi1cg, H.Chơn Thành 01/tb 01/01/2016-30/12/2016 Khó khăn về tài chính trong hoạt SXKD
CTY TNHH 2TVIÊN      
1 Cty TNH Thái Tuấn Kp.Phước Bình, F.Tân Xuân, Tx.Đồng Xoài 03/tb-tt 10/01/2015-10/01/2016 Do tính hình kinh doanh của cty gặp khó khăn
2 Cty TNHh Quản lý Đầu Tư Sơn Bình Cụm CN Hà Mỵ, ấp 4, xã Tân Lập, H.Đồng Phú 02/tb 10/01/2015-10/01/2016 Cty gặp khó khăn trong kinh doanh
3 Cty TNHH TMDV Bình Dương Số 9, đường Trường Chinh, F.Tân Phú, Tx.ĐX 01 20/01/2015-20/01/2016 Không đủ khả năng tài chính để hoạt động
4 Cty TNHH Thủy Lan Nguyễn Thái Học, tổ 1, Kp.Phú Cường, F.Tân Phú, Tx.Đồng Xoài 1 29/01/2015-31/12/2015 Chưa có đủ vốn để hoạt động
5 Cty TNHH TM XNK Vân Điền Tỏ 15, ấp Tân Phong, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, Bình Phước 1 22/01/2015-31/12/2015 Đang xây dựng cơ sở hạ tầng
6 Cty TNHh TMDV T và T Số 10 đường Hùng Vương, F.Tân Bình, Tx.ĐX 1 25/01/2015-25/01/2016 Điều kiện kinh tế khó khăn
7 Cty TNHH Linh Thương Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, H.BGM 01/tb-cty 30/01/2015-30/01/2016 Khó khăn về tài chính
8 Cty TNHH TV Thiết Kế XD Bù Đăng Số 14/2 ấp Đức Lập, TT.Đức Phong, H.Bù Đăng 01/tb-cty 01/02/2015-01/02/2016 Hoạt động kinh doanh không hiệu quả
9 Cty TNHH Hồng Nhung Ấp Suối Nhung, xã Tân Hưng, H.Đồng Phú 01 07/02/2015-07/02/2016 Hiện tại công ty không còn triển khai thác mỏ đá
10 Cty TNHH Nhà Hàng Tiệc Cưới An Phú Tx.Đồng Xoài 01 17/2/2015-30/6/2015 Kinh doanh thua lỗ, không có khách hàng
11 Cty TNHH TMDV Như Ý Ấp 8C, xã Lộc Hòa, H.Lộc Ninh 02/tb-ny 30/3/2015-30/9/2015 Kinh doanh kém hiệu quả
12 Cty TNHH Điện Gia Khánh  Số nhà 15 Trần Hưng Đạo, F.Tân Phú, Tx.Đồng Xoài 05/tb-gk 01/4/2015-01/4/2016 Cty tạm ngưng vì tình hình tài chính khó khăn
13 Cty TNHH XD Tường Hải Đường Phú Riềng Đỏ, F.Tân Phú, Tx.Đồng Xoài 05/tb-gk 15/5/2015-10/5/2016 Kinh doanh kém hiệu quả
14 Cty TNHH SXKD Hoàng Hưng Thôn Thuận Thành 1, xã Thuận Lợi, H.Đồng Phú 01/tb-cty 25/5/2015-23/5/2016 Kinh doanh thua lỗ
15 Cty TNHH Đầu Tư Giáo Dục Xuân Mỹ Số 233, ấp 5, xã Lộc Tấn, H.Lộc Ninh, BP 01/tb-2015 15/6/2015-31/12/2015 Đang đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
16 Cty TNHH Khai Thác TM DV Minh Tâm Tổ 10, ấp 2, xã Tân Khai, H.Hớn Quản 01/tb 25/6/2015-31/12/2015 Kinh doanh kém hiệu quả
17 Cty TNHH Phong Khánh Thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, H.Bù Gia Mập 02/2015/tb-cty 01/7/2015-31/12/2015 Do tình hình công ty gặp nhiều khó khăn, kinh doanh không có lãi
18 Cty TNHH Thiện Ân Xã Phước Tân, H.Bù Gia Mập 01/2015/tb 10/7/2015-30/6/2016 Do kinh doanh thua lỗ
19 Cty TNHH Chăn Nuôi Giang Thanh Tổ 7, ấp Cần Dực, xã Lộc Thạnh, H.Lộc Ninh 1 01/8/2015-10/01/2016  
20 Cty TNHH Đầu Tư Đại Nam Kp.Phú Xuân, phường Tân Phú, Tx.Đồng Xoài 1 1/10/2015-30/9/2016  
21 Cty TNHH TV XD Tiến Lợi Số 39 Nguyễn Văn Trỗi, Kp.3, F.Long Thủy, Tx.Phước Long 1 06/11/2015-04/11/2016  
22 Cty TNHH TV Đầu Tư và XD Đỗ Gia Tổ 5, kp. Suối Đá, phường Tân Xuân, Tx.Đồng Xoài 1 25/12/2015-20/12/2016  
23 Cty TNHH SXTMDV XD Trí Cường SN 44, tổ 2, ấp 3, xã Lộc Thái, H.Lộc Ninh 01 01/01/2016-31/12/2016  
24 Cty TNHH Tư Vấn Đầu Tư và XD Đỗ Gia Tổ 5, kp.Suối Đá, phường Tân Xuân, Tx.Đxoài 01 25/12/2015-20/12/2016 Do khó khăn về tài chính
25 Cty TNHH Đầu Tư Giáo Dục Xuân Mỹ Số 233, ấp 5, xã Lộc Tấn, H.Lộc Ninh, BP 01/tb-2015 01/01/2016-31/12/2016 Đang đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
26 Cty TNHH Điện Lạnh Miền Nam Số 92 QL 14, phường Tân Đồng, Tx.Đồng Xoài 01-2015/TBMN 01/01/2016-30/6//2016 Thu hồi nợ khách hàng
27 Cty TNHh Thành Đạt Ấp 1A, thị trấn Lộc Ninh, Bình Phước 01/TB 01/01/2016-31/12/2016 chưa phá sinh hoạt động kinh doanh
28 Cty TNHH Liễu An Khu TĐC làng Binh Đoàn 16, Kp.Phước Bình, tân Xuân, Tx.DX 23/2015/tb 01/01/2016-31/12/2016 Khó khăn về vốn, kinh doanh kém hiệu quả
29 Cty TNHH TMDV Hưng Vĩnh Phát Số 90, tổ 4, ấp Thanh Tâm, huyện Chơn Thành 08/tb 10/01/2016-01/01/2017 Hoạt động kinh doanh không hiệu quả
30 Cty TNHH TMDV Phong Vũ Số 1448 PRĐ, tổ 2, Kp.4, phường Tân Đồng, Tx.Đồng Xoài 02/2015/tb-cty 15/01/2016-31/12/2016 Doanh nghiệp gặp khó khăn
CÔNG TY CỔ PHẦN        
1 Cty CP Tư Vấn Đầu Tư XD 16 Số 1441 Phú Riềng Đỏ, F.Tân Phú, Tx.ĐX 01 15/01/2015-31/12/2015 Gặp khó khăn trong tìm việc làm 
2 Cty Cp Đầu Tư và TM Thiên Hoàng Hà Số 395 QL 14, F.Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 01/2014/tb-thh 15/01/2015/-31/12/2015 Chưa tiến hành xây dựng công trình
3 Cty CP Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế Đại Hữu Tổ 1, đường Trần Hưng Đạo, Kp.Phú Thanh, F.Tân Phú, Tx.ĐX 01/tb-2015 15/01/2015-15/01/2016 Do đơn vị sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp
4 Cty CP Bốn Đúng Lô J3, J4,J5, J6, kcn Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, Chơn Thành 01/tb2015 10/7/2015-10/7/2016 Gặp khó khăn về tài chính
5 Cty CP SX TM Trường Lộc Số 59, Kp. 1, Phường Long Phước, Tx.Phước Long 1 5/8/2015-01/8/2016  
6 Cty CP Khải Hoàn Ấp 3, xã Tiến Hưng, Tx.Đồng Xoài, Bình Phước 08/TB 10/01/2016-31/12/2016 Công ty đang khó khăn trong kinh doanh
CHI NHÁNH        
1 CNBP - Doanh Nghiệp Tư Nhân Mỹ Nga Ấp 3, xã Tân Lập, H.Đồng Phú, BP 543/14/tb 27/01/2015-26/01/2016 Đang đầu tư xây dựng nhà máy 
2 Chi nhánh công ty tnhh XD Phú Lợi- Trạm Xd Cầu Hai Ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú 01/2015/tb-pl 01/4/2015-31/12/2015 Tình hình KD của chi nhánh không thuận lợi
3 Cty TNHH Khí Đốt Vịnh Phát - CNBP Số 28, Kp.1, F.Phước Bình, Tx.Phước Long 1 01/5/2015-30/4/2016 Kinh doanh kém hiệu quả
4 CN 1 - Cty TNHH MTV Ngọc Châu Tổ 12, thôn 4, xã Thiện Hưng, H.Bù Đốp 1   Hoạt động chưa ổn định
5 CN 1- K/Sạn Đồng Xoài Cty TNHH Thiên Lộc Phường Tân Phú, Tx.Đxoài 02/TL 01/01/2016-31/12/2016 Không có nhu cầu kinh doanh
6 CN 2- Nhà Hàng, K/Sạn, Karaoke, Massage Thiên Thanh- Cty TNHH Thiên Lộc Phường Tân Đồng, Tx.Đồng Xoài 03/tl 01/01/2016-31/12/2016 Không có nhu cầu kinh doanh
7 CN Thiên Tân - Cty TNHH Thiên Lộc Xã Tiến Thành, Tx.Đồng Xoài 05/tl 01/01/2016-31/12/2016 Không có nhu cầu kinh doanh
8 CN 3 Minh Tuyền - Cty TNHH Thiên Lộc Phường Tân Xuân, Tx.Đồng Xòa 04/TL 01/01/2016-31/12/2016 Không có nhu cầu kinh doanh
9 CN Cty TNHH XD Phú Lợi -Trạm Dừng Chân Phú Lợi QL 14, xã Đồng Tâm, H.Đồng Phú 112/2015/tb-pl 01/01/2016-31/12/2016 Hoạt động kinh doanh kém hiệu quả
10 CN Cty TNHH XD Phú Lợi -Cư Xá Phú Lợi KDC Tiến Hưng, xã Tiến Hưng, Tx.Đồng Xoài 114/2015TB-PL 01/01/2016-31/12/2016 Chi nhánh chưa phát sinh các hoạt động KD
11 CN CTY TNHH XD Phú Lợi - Trạm Xăng Dầu Anh Quyền QL 14, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng 113/2015TB-PL 01/01/2016-31/12/2016 Hoạt động kinh doanh kém hiệu quả
12 DNTN XD Phúc Lợi - CN Bù Gia Mập Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, H.BGM 18/2015/TB-PL 01/01/2016-31/12/2016 Chưa phát sinh các hoạt động kinh doanh

Người đăng: Phông

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)