Bản in     Gởi bài viết  
Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong tháng 7 năm 2012

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP BỊ THU HỒI  GIÁY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số: 980 /QĐ - ĐKKD ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Phước)

STT

Tên Doanh nghiệp

Địa chỉ

Số ĐKKD

Ngày cấp

Đại diện pháp luật

Vốn (Tr.đ)

 

Huyện Bù Gia Mập

 

 

 

 

 

1

DNTN Hoàng Gia

Tổ 7, thôn Phú Tân, xã Phú Riềng

3800528228

14/04/2009

Tạ Thanh Hải

2.000

2

DNTN Xuân Liệu

Thôn Phú Hòa, xã Phú Riềng

3800567354

1/6/2009

Trần Xuân Liệu

1.000

3

DNTN Ngân Hương Phú

Thôn Bình Giai, xã Đa Kia

3800421637

5/3/2009

Nguyễn Văn Ngân

8.000

4

DNTN Hải Sang

Thôn Tân Lực Xã Bù Nho

3800288745

23/06/2009

Trần Thị Thanh Hải

2.000

5

DNTN Trần Thủy

Ấp 3, xã Phú Văn

3800599268

12/8/2009

Trần Thị Thủy

1.000

6

DNTN Thanh Hải

Thôn 1, xã Đăk Ơ

3800270554

25/03/2003

Lê Văn Tích

1.800

7

DNTN Hoàng Sang

Thôn Phú Thành, xã Phú Riềng

3800553270

8/5/2009

Bùi Thanh Hoàng

2.000

8

DNTN Nguyễn Tuấn Thanh

1370 ấp Tân Bình, xã Bù Nho

3800493455

5/3/2009

Nguyễn Tuấn Thanh

500

9

DNTN Ninh Vinh

227, thôn Bình Tân, xã Phước Minh

3800574827

22/06/2009

Nguyễn Thị Ninh

4.000

10

DNTN Mỹ Hiếu

Thôn 5B, xã Long Hà

3800563455

21/05/2009

Đỗ Thị Thanh Mai

600

11

DNTN Trần Thị Phẩm

Tổ 1, thôn 1, xã Phú Văn

3800579173

29/06/2009

Trần Thị Phẩm

800

12

DNTN Vương Trí

188, tổ 3, thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng

3800442147

17/12/2008

Bùi Thanh Minh

2.000

13

Cty TNHH Quang Thịnh Phát

Thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ

44.02.000815

12/2/2007

Nguyễn Thế Hệ

1.000

14

Cty TNHH MTV TM DV Thành Trung

09, thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng

3800585804

22/07/2009

Lê Văn Trung

2.000

15

Cty TNHH MTV Phát Tài

Thôn Bù gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa

3800565653

15/09/2009

Bùi Đức Hạnh

2.000

16

Cty TNHH Bình Du

Thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho

44.02.000838

2/5/2007

Nguyễn Văn Bình

1.000

17

Cty TNHH Phát Đại Lợi

434, thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho

3800472127

17/02/2009

Đoàn Thị Huệ

10.000

18

Cty TNHH Vĩnh Linh

Thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng

44.02.000946

16/01/2008

Nguyễn Thị Sáu

2.000

 

TX. Bình Long

 

 

 

 

 

1

Cty TNHH Huỳnh Quốc Thanh

KP.Phú Xuân, P.An Lộc

44.02.001031

28/07/2008

Huỳnh Tuấn Anh

1.500

 

Tổng cộng: 19 doanh nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng ĐKKD Sở KHĐT BP

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)