• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo KTKT công trình: Khu tái định cư thuộc Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng Sok Bom Bo 
 
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BÁO CÁO KTKT
Công trình: Khu tái định cư thuộc Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng Sok Bom Bo   
(Kèm theo Quyết định số: 2285/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2015)
 

STT

Tên gói thầu

Gía gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Xây lắp

 

Ngân sách nhà nước (nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2015)

 

 

 

 

 

1

Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư thuộc Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng Sok Bom Bo

2.512.602.000

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý IV/2015

Trọn gói

120 ngày

II

Dịch vụ tư vấn

 

 

 

 

 

 

1

Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp

5.571.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

20 ngày

2

Thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp

2.246.000

Tự thực hiện

-

 

-

15 ngày

3

Giám sát thi công xây lắp

53.010.398

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công xây lắp

III

Dịch vụ phi tư vấn

 

 

 

 

 

 

1

Bảo hiểm xây dựng công trình

6.112.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công xây lắp

 

Nguồn: VB UBND tỉnh, người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)