• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thau65t khu dân cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (giai đoạn 1) 
 
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thau65t khu dân cư Phú Thịnh,
phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (giai đoạn 1) 
(Kèm theo Quyết định số: 2202/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2015)
 

STT

Tên gói thầu

Gía gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Xây lắp

44.455.010.000

Vốn Ngân sách tỉnh (nguồn thu tiền sử dụng đất tái định cư)

 

 

 

 

 

1

XL1: San lấp mặt bằng

4.419.018.000

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý IV/2015

Trọn gói

90 ngày

2

XL2: Xây dựng đường và hệ thống thoát nước mưa đường D5, N1, D6 và đường Bùi Thị Xuân

8.136.167.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý IV/2015

Trọn gói

120 ngày

3

XL3: Xây dựng đường và hệ thống thoát nước mưa đường N2, N3, D7, D8

7.640.043.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý IV/2015

Trọn gói

120 ngày

4

XL4: Xây dựng đường và hệ thống thoát nước mưa đường N4, N5, Đ, D10

8.223.051.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý IV/2015

Trọn gói

120 ngày

5

XL5: Xây dựng vỉa hè, cây xanh vỉa hè

6.518.375.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý IV/2015

Trọn gói

120 ngày

6

XL6: Cấp nước sinh hoạt

4.005.540.000

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý IV/2015

Trọn gói

90 ngày

7

XL7: Xây dựng hệ thống cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc

4.631.861.000

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý IV/2015

Trọn gói

90 ngày

8

XL8: Căm mốc phân lô

880.955.000

Chào hàng cạnh tranh

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

30 ngày

II

Dịch vụ tư vấn

2.599.097.000

 

 

 

 

 

9

KS1: Khảo sát lập TKBVTC các hạng mục san lấp mặt bằng, đường giao thông, hệ thống thoát nước, vỉa hè, cấp nước

224.917.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

05 ngày

10

KS2: Khảo sát lập TKBVTC các hạng mục điện, thông tin liên lạc

57.892.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

05 ngày

11

TK1: Thiết kế bản vẽ thi công - lập dự toán các hạng mục san lấp mặt bằng, đường giao thông, hệ thống thoát nước, vỉa hè, cấp nước

694.339.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý IV/2015

Trọn gói

30 ngày

12

TK2: Thiết kế bản vẽ thi công - lập dự toán các hạng mục điện, thông tin liên lạc

172.962.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

30 ngày

13

RM: Rà phá bom mìn

370.570.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

15 ngày

14

TVĐT: Lập HSMT & đánh giá HSDT các gói thầu xây lắp và gói thầu dịch vụ tư vấn

96.592.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

30 ngày

15

TĐĐT: Thẩm định HSMT & kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu (0,1% chi phí xây lắp)

41.455.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

10 ngày

16

GS1: Giám sát thi công gói thầu XL1

75.079.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công

17

GS2: Giám sát thi công gói thầu XL2

138.233.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công

18

GS3: Giám sát thi công gói thầu XL3

78.834.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công

19

GS4: Giám sát thi công gói thầu XL4

139.709.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công

20

GS5: Giám sát thi công gói thầu XL5

110.747.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công

21

GS7: Giám sát thi công gói thầu XL7

68.054.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công

22

GS7: Giám sát thi công gói thầu XL7

125.144.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công

23

Kiểm toán dự án

204.570.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Năm 2016-2017

Trọn gói

30 ngày

III

Dịch vụ phi tư vấn

99.010.000

 

 

 

 

 

24

Bảo hiểm xây lắp

99.010.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công các gói thầu

 

Tổng cộng

47.153.117.000

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Giá các gói thầu là tạm tính, dự toán được phê duyệt sẽ thay thế Giá gói thầu làm cơ sở lựa chọn nhà thầu

- Trừ các gói thầu về khảo sát thiết kế và thiết kế bản vẽ thi công - lập dự toán được phép thực hiện ngay, chủ đầu tư chỉ được triển khai lựa chọn nhà thầu các gói thầu khi nguồn vốn thực hiện dự án đã được chuyển về tài khoản của chủ đầu tư

 

Nguồn: VB UBND tỉnh, người đăng: T.An

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)