• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình sửa chữa cục bộ đoạn đầu cầu Bù Linh tại Km 46+050 và đảm bảo giao thông tuyến ĐT 757 từ Km 30+500 - Km36+000, tỉnh Bình Phước 
 
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Sửa chữa cục bộ đoạn đầu cầu Bù Linh tại Km 46+050 và đảm bảo giao thông tuyến ĐT 757 từ Km 30+500 - Km36+000, tỉnh Bình Phước 
(Kèm theo Quyết định số: 1809/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2015)
 

Số
TT

Tên và nội dung gói thầu

Gía gói thầu
(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Xây lắp

 

Sự nghiệp giao thông năm 2015

 

 

 

 

 

1

Sửa chữa cục bộ đoạn đầu cầu Bù Linh tại Km 46+050 và đảm bảo giao thông tuyến ĐT 757 từ Km 30+500 - Km36+000, tỉnh Bình Phước

354.652.967

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

60 ngày

II

Dịch vụ tư vấn

 

 

 

 

 

 

1

Giám sát thi công xây lắp

9.086.209

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công xây lắp

 

Nguồn: VB UBND tỉnh, người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)