• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học về dược phẩm và mỹ phẩm 
 
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA DỰ ÁN
Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học về dược phẩm và mỹ phẩm
(Kèm theo Quyết định số: 2001/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2015)
 

Số
TT

Tên và nội dung gói thầu

Gía gói thầu
(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Xây lắp

 

Ngân sách tỉnh năm 2015 (nguồn thu xổ số kiến thiết)

 

 

 

 

 

1

Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học về dược phẩm và mỹ phẩm

4.677.612.500

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 9, 10 năm 2015

Trọn gói

60 ngày

II

Dịch vụ tư vấn

 

 

 

 

 

 

2

Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu mua sắm trang thiết bị

10.243.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

30 ngày

Ghi chú: giá gói thầu là tạm tính, giá dự toán được phê duyệt sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét chọn nhà thầu

     

 

Nguồn: VB UBND tỉnh, người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)