Bản in     Gởi bài viết  
Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 
 

Ngày 06 tháng 02 năm 2015 UBND tỉnh Bình Phước đã Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 . Nội dung phê duyệt được nêu rõ trong Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

 

 

 

 

 

Nguồn: VB UBND tỉnh; người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)