Bản in     Gởi bài viết  
DANH SÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC BỊ THU HỒI GIẤY CNĐT THÁNG 9, 10/2014 

 

DANH SÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC BỊ THU HỒI GIẤY CNĐT THÁNG 9, 10/2014

 

STT

TÊN DỰ ÁN

CHỦ ĐẦU TƯ

SỐ GCNĐT

NGÀY CẤP

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN

SỐ QĐ THU HỒI CỦA UBND TỈNH

LÝ DO THU HỒI

1

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu dân cư - dịch vụ Tân Thành, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

CT CP Đầu tư và Phát triển HHP

441031000180

24/11/2011

Xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài

 Đã thu hồi GCNĐT theo QĐ số 1866/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước ngày 4/9/2014

Vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 64 của Luật Đầu tư 2005 và khoản 2, Điều 68 của Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ

2

Trồng cây dó bầu, tạo trầm, chế biến xuất khẩu

CT Cổ phần Miền Đông Xanh

44121000030

21/8/2008

Huyện Lộc Ninh

 Đã thu hồi GCNĐT theo QĐ số 2117/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước ngày 6/10/2014

Vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 64 của Luật Đầu tư 2005 và khoản 2, Điều 68 của Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ

3

Khai thác khoáng sản than bùn

CT TNHH Thanh Tòng

44121000067

23/9/2009

Ấp Bàu Dưng, Tân Thành, huyện Bù Đốp

 Đã thu hồi GCNĐT theo QĐ số 2116/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước ngày 6/10/2014

Vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 64 của Luật Đầu tư 2005 và khoản 2, Điều 68 của Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ. Đồng thời, diện tích đất cho thuê để thực hiện dự án đã bị UBND tỉnh thu hồi

 

 

Nguồn: P.KTĐN Sở, Người đăng: T.An

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)