• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình Vét mương, cặp lề bảo đảm thoát nước trên đường ĐT 755 đoạn từ Km05+000 - Km220+600 và ĐT 759 đoạn từ Km01+000- Km09+500, tỉnh Bình Phước 
 
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Vét mương, cặp lề bảo đảm thoát nước trên đường ĐT 755 đoạn từ Km05+000 - Km220+600 và ĐT 759 đoạn từ Km01+000- Km09+500, tỉnh Bình Phước 
(Kèm theo Quyết định số: 1807/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2015)
 

STT

Tên gói thầu

Gía gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Xây lắp

 

 

 

 

 

 

 

1

Vét mương, cặp lề bảo đảm thoát nước trên đường ĐT 755 đoạn từ Km05+000 - Km220+600 và ĐT 759 đoạn từ Km01+000- Km09+500, tỉnh Bình Phước

462.486.348

Sự nghiệp giao thông

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

60 ngày

 

Nguồn: VB UBND tỉnh, người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)