• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: 16 phòng học Trường THPT Nguyễn Khuyến, huyện Bù Gia Mập 
 
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐIỀU CHỈNH)
Công trình: 16 phòng học Trường THPT Nguyễn Khuyến, huyện Bù Gia Mập
(Kèm theo Quyết định số: 2294/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2015)
 

STT

Tên gói thầu

Gía gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Xây lắp

 

Nguồn vốn ADB và vốn đối ứng ngân sách tỉnh

 

 

 

 

 

1

Xây dựng 16 phòng học Trường THPT Nguyễn Khuyến, huyện Bù Gia Mập

6.813.618.609

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý IV/2015

Trọn gói

240 ngày

II

Mua sắm hàng hóa

 

 

 

 

 

 

2

Mua sắm thiết bị 16 phòng học Trường THPT Nguyễn Khuyến, huyện Bù Gia Mập

460.000.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III năm 2016

Trọn gói

45 ngày

III

Dịch vụ tư vấn

 

 

 

 

 

 

3

Tư vấn quản lý dự án

181.833.404

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo thời gian thực hiện dự án

4

Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp

13.492.314

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

45 ngày

5

Giám sát thi công xây lắp

177.289.007

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công

IV

Dịch vụ phi tư vấn

 

 

 

 

 

 

6

Bảo hiểm xây dựng công trình

13.185.671

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý IV/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công

 

Nguồn: VB UBND tỉnh, người đăng: T.An

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)