Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định V/v phê duyệt Đề án phát triển các khu dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 
Chi tiết Quyết định 1804/QĐ-UBND
Chi tiết đề án.
Nguồn: qlvb.skhdtbinhphuoc.gov.vn
Người đăng: L.V.H
[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)