• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Tham dự Hội nghị "Thế giới thực phẩm Ấn độ" 
1. Theo Đề nghị của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến các doanh nghiệp trong tỉnh để đăng ký tham dự Hội nghị, cụ thể:

- Thời gian: Từ ngày 30/11 đến ngày 05/11/2023.

- Địa điểm: New Delhi, Ấn độ.

- Nội dung: tham dự Hội nghị "Thế giới thực phẩm Ấn độ".

2. Doanh nghiệp đăng ký tham gia đăng ký trước ngày 26/9/2023.

Chi tiết tải về.

 
[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)