Bản in     Gởi bài viết  
Tình hình hoạt động các dự án trong lĩnh vực thủy điện trong năm 2009

Năm 2009, tổng số dự án trong lĩnh vực thủy điện có 12 dự án, trong đó:
- Dự án đã vận hành: 01 dự án.
- Các dự án đang triển khai thi công: 04 dự án.
- Các dự án UBND tỉnh thuận chủ trương cho khảo sát lâp báo cáo xin phép đầu tư: 03 dự án.
- Các dự án UBND tỉnh thuận chủ trương cho khảo sát: 03 dự án.


 
STT
 
TÊN DỰ ÁN THUỶ DIỆN NHỎ
 
Địa điểm
 
Công suất MW
 
Vốn đầu tư (tỷ đồng)
 
Điện T.Phẩm MWh
 
Chủ đầu tư
 
Chủ trương UBND tỉnh, N/T/N
 
Ghi chú
 
CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN THU NHỎ ĐANG TRIỂN KHAI THI CÔNG
1
TĐ Bù Cà Mau
Xã Phú Nghĩa, Huyện Phước Long
3
65.086
12,55x106kWh
Công ty Cát Nam
 
Đã vận hành thương mại
2
TĐ Đăk Quolte
Xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng
1.9
35.052
7,98x106kWh
Công ty Hưng Thịnh
 
Hoàn thành 15%
3
TĐ Đak U
Xã Đak Ơ, huyện Phước Long
3.2
60.366
11,57x106kWh
Công ty CP Phú Tân
 
Hoàn thành 15% và dự kiến phát điện quí 4 năm 2008
4
TĐ Đak Glun
Xã Bù gia mập, huyện Phước Long. Xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng
18
395.878
75,81x106kWh
Công ty CP thiết bị phụ tùng Sài Gòn
 
Đã hoàn thành và dự kiến chạy thử vào tháng 9/2009
5
TĐ ĐaM’lo
Xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng
4
94.598
16,5x106kWh
Công ty Cổ phần thuỷ điện Tây Nguyên
 
Đang thực hiện thiết kế bản vẽ thi công.
6
TĐ Đak Kel 4
Xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng
10
198.181
43,68x106kWh
Công ty Cổ phần thuỷ điện Bình Phước
 
Ngưng thi công chờ Bộ giải quyết
 
CÁC THUỶ ĐIỆN NHỎ UBND TỈNH THUẬN CHỦ TRƯƠNG CHO KHẢO SÁT LẬP BC XIN PHÉP ĐẦU TƯ
8
TĐ Thống Nhất
Xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng
3
 
 
Công ty CP thuỷ điện Thống Nhất
Số: 709/UBND-SX ngày 19/3/2008
Đang lập hồ dự án và thiết kế cơ sở
9
TĐ Phú Sơn (Đak Glắp 2)
Xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng
5
89,5
19x106kWh
Công ty Đức Thành
Số: 405/UBND-SX ngày 20/2/2008
Đang lập báo cáo đầu tư, đã có công văn yêu cầu chỉnh sửa
10
TĐ Đồng Nai 6A
Xã Đồng Nai , huyện Bù Đăng
 
 
 
Công ty CP Tập đàon Đức Long
Số: 636/UBND-SX ngày 12/3/2008
Đang trình thủ tướng, báo cáo thẩm định.
 
CÁC KHU VỰC CÓ TIỀN NĂNG THUỶ ĐIỆN UBND TỈNH CHƯA THUẬN CHỦ TRƯƠNG CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ KHẢO SÁT
11
TĐ Suối rạt
Xã Bù Nho, huyện Bù Đăng
1.5
27.594
6.87x106kWh
Công ty CP thuỷ điện Soc PhuMiêng
 
Đang tiến hành lập báo cáo đầu tư
12
TĐ Đak Glun 2
Xã Bù Gia Mập, huyện Phước Long, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng
10
221.613
10,7x106kWh
Cty CP năng lượng Phú Tân
 
Ý kiến của chủ tịch tỉnh.
 
 
 
74.6
 
 
 
 
 

 

Nguồn: Sở CT               Người đăng tin: NTT

[Trở về]
triệu chứng của bệnh tiểu đường, viên canxi, bà bầu nên ăn gì
taxi tải hà nội, dịch vụ chuyển nhà, vận tải

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)