Bản in     Gởi bài viết  
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2015 và kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương 

      

        Kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2015 có nhiều biến tích cực, tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ, tình hình sản xuất của doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài đi vào ổn định, mở rộng sản xuất; sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ vững, sản lượng một số cây lâu năm tăng so với cùng kỳ; thu ngân sách cải thiện đáng kể so với cùng kỳ, đạt kế hoạch đề ra; khu vực thương mại - dịch vụ tiếp tục tăng trưởn, chỉ số giá duy trì ở mức hợp lý, kim ngạch xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ; thu hút đầu tư tuy khó khăn nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước; các nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa xã hội như: giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt; các chính sách về an sinh xã hội, chính sách dân tộc được quan tâm, ưu tiên giải quyết kịp thời góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tư an toàn xã hội ngày càng được củng cố và tăng cường.

      

       Mặc dù đạt được một số kết quả như trên nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế: Giá bán mủ cao su tiếp tục ở mức thấp, chưa có tín hiệu phục hồi, hàng hóa tồn kho các mặt hàng nông sản như cao su, điều trong tỉnh còn cao; giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn chậm; đầu tư phát triển hạ tầng trong các khu, cụm công nghiệp chưa có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất là dịch sốt rét và sốt suất huyết tăng cao so với cùng kỳ; vi phạm công tác quản lý bảo vệ rừng vẫn còn diễn biến phức tạp; công tác giải quyết khiêu nại tố cáo còn chậm, các vụ việc khiếu nại đông người còn xảy ra; xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; lĩnh vực văn hóa xã hội còn một số mặt hạn chế nhất định; trật tư an toàn xã hội diễn biến phức tạp, an toàn giao thông tuy đã có giảm ở cả 3 tiêu chí nhưng số người chết và bị thương còn ở mức cao.

      

       Xem toàn bộ nội dung Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2015 và kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, tại 212/BC-UBND ngày 16/10/2015.

 

Nguồn: VB UBND tỉnh; người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)