• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: hệ thống thoát nước mưa ngoài hàng rào KCN nam Đồng Phú 
 
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BÁO CÁO KTKT
Công trình: hệ thống thoát nước mưa ngoài hàng rào KCN nam Đồng Phú
(Kèm theo Quyết định số: 1817/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2015)
 

STT

Tên gói thầu

Gía gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Xây lắp

 

Ngân sách tỉnh (vốn sự nghiệp năm 2015)

 

 

 

 

 

1

Cải tạo trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

878.311.752

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

60 ngày

II

Dịch vụ phi tư vấn

 

 

 

 

 

 

2

Bảo hiểm xây lắp công trình

1.739.231

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công

III

Dịch vụ tư vấn

 

 

 

 

 

 

3

Tư vấn quản lý dự án

21.949.098

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

Đến khi hoàn thành quyết toán công trình

4

Giám sát thi công xây lắp

22.853.498

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công

 

Nguồn: VB UBND tỉnh, người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)