• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp điện nông thôn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020 
 
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN I
Dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp điện nông thôn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020
(Kèm theo Quyết định số: 1943/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2015)
 

STT

Tên gói thầu

Gía gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Xây lắp

 

Ngân sáchTrung ương hỗ trợ có mục tiêu và Vốn ngân sách tỉnh

 

 

 

 

 

1

Đường điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp các xã: Bù Gia Mập, Đak Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. (Ký hiệu: XL1)

4.456.011.525

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III/2015

Trọn gói

120 ngày

2

Đường điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp các xã: Lộc Thiện, Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. (Ký hiệu: XL2)

5.160.315.801

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III/2015

Trọn gói

120 ngày

3

Đường điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp các xã: Tấn Tiến, Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. (Ký hiệu: XL3)

4.241.194.786

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III/2015

Trọn gói

120 ngày

II

Dịch vụ phi tư vấn

 

 

 

 

 

 

1

Bảo hiểm thi công xây lắp các gói thầu XL1, XL2, XL3

50.302.805

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công

III

Dịch vụ tư vấn

 

 

 

 

 

 

1

Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu XL1

6.684.017

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

40 ngày

2

Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu XL2

7.740.474

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

40 ngày

3

Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu XL3

6.361.792

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

40 ngày

4

Thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL1

4.456.012

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

10 ngày

5

Thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL2

5.160.316

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

10 ngày

6

Thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL3

4.241.195

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

10 ngày

7

Giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu XL1

48.378.262

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công

8

Giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu XL2

56.869.555

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công

9

Giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu XL3

46.740.961

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công

 

TỔNG CỘNG

14.094.457.504

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: VB UBND tỉnh, người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)