• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của BCKT-KT xây dựng Công trình: cải tạo nhà công vụ, nhà tập thể, nhà bảo vệ trụ sở làm việc của UBND tỉnh 
 
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA BÁO CÁO KTKT
Công trình: Cải tạo nhà công vụ, nhà tập thể, nhà bảo vệ trụ sở làm việc của UBND tỉnh 
(Kèm theo Quyết định số: 1860/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2015)
 

STT

Tên gói thầu

Gía gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Xây lắp

 

Ngân sách tỉnh (vốn sự nghiệp năm 2015)

 

 

 

 

 

1

Cải tạo nhà công vụ, nhà tập thể, nhà bảo vệ trụ sở làm việc của UBND tỉnh

1.410.763.000

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý III/2015

Trọn gói

60 ngày

II

Dịch vụ phi tư vấn

 

 

 

 

 

 

2

Bảo hiểm xây dựng công trình

2.001.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công xây lắp

III

Dịch vụ tư vấn

 

 

 

 

 

 

3

Tư vấn quản lý dự án

35.607.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

Theo thời gian thực hiện công trình

4

Lập hồ sơ yêu cầu và đanh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp

1.410.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

30 ngày

5

Giám sát thi công xây lắp

29.069.000

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quý III/2015

Trọn gói

Theo thời gian thi công xây lắp

 

 

Nguồn: VB UBND tỉnh, người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)