Bản in     Gởi bài viết  
Việc thực hiện cấp GCNĐKĐT theo Luật Đầu tư 67/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 
 

Tại Điều 38, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

 

Thực hiện quy định của Luật Đầu tư số 67 có hiệu lực từ 01/7/2015, trong tháng 07, phòng Kinh tế đối ngoại đã trình Ban Giám đốc Sở cấp Giấy chứng đăng ký đầu tư cho 06 dự án đầu tư trong nước và 01 dự án đầu tư nước ngoài.

 

Nguồn: TXT - P.KTĐN Sở

Người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)